Ministerstwo 
Zdrowia
0


Krajowe Projekty e-Zdrowie


W długofalowym programie reform społeczno – gospodarczych określonym w Strategii Lizbońskiej, przyjętej przez Radę Europy w 2000 r., określono funkcje jakie powinny spełniać techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla rozwoju ochrony zdrowia. Szczegółowe działania dla e-Zdrowia zostały następnie określone w dokumencie eEurope 2005 Information Society for All, przyjętym na szczycie w Sewilli oraz w dokumencie eHealth Action Plan 2004. Podpisanie tych dokumentów zobowiązało kraje Europejskie do rozwijania usług ICT w ochronie zdrowia.

W odpowiedzi na wezwanie europejskie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia w zakresie informatyzacji, przygotowało Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Program składa się z 6 projektów, z czego obecnie realizowane są pierwsze dwa, które mają na celu kompleksowe zastosowanie ICT w polskiej ochronie zdrowia. Obecnie realizowanymi projektami są:
Projekt P1: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych,

- Projekt P2: Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, oraz oczekujący na uruchomienie:

- Projekt P3: Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymywaniem i monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, w tym administrację państwową i samorządową – Platforma Rejestrów Ochrony Zdrowia (PROZ), znajdujący się na liście rezerwowej.

Projekty te są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji.

Projekty te udostępnią podstawowe funkcje platformy e-Zdrowie, takie jak: obsługę Elektronicznego Rekordu Pacjenta (EHR), e-Recept, rejestracji on-line, elektronicznego skierowania, internetowego konta pacjenta, wymianę elektronicznych zwolnień lekarskich itp. Pozwolą one na skuteczniejsze włączenie pacjenta w proces leczenia oraz na obniżenie kosztów i kompleksowe monitorowanie, w czasie rzeczywistym, udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Szczegóły na temat realizowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. http://www.csioz.gov.pl
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 16334

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions