Ministerstwo 
Zdrowia
0


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”


Jednostki spełniające oraz niespełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.

I. Lista ofert spełniających warunków formalnych:
» Brak
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a,
Brak następujących dokumentów:
» Opinii przedstawicieli właściwych towarzystw naukowych, tj. Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
2. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, Brak następujących dokumentów:
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36, Brak następujących dokumentów:
» W pkt. 3 - Przygotowany program i harmonogram szkoleń brak wskazania miejsca i daty organizacji szkoleń.
III. Oferta złożona przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 wpłynęła do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia dnia 4 maja 2010 roku i w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu na 30 kwietnia 2010 roku została odrzucona.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe - z dnia 31 marca 2010 roku


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3088

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions