Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


Warszawa, 15 czerwca 2012 r.
OGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” na rok 2012 i 2013 oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: – „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” zostały wyłonione ośrodki wymienione w załączniku nr 1.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4301

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions