Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r.Ogłoszenie
w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2012.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci” w roku 2012 na łączną kwotę w wysokości 287 500 zł – środki bieżące:

Centralna weryfikacja badań:
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24 – 173 000 zł
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 30-633 Kraków, ul. Wielicka 265 – 36 000 zł

Prowadzenie centralnej bazy danych dla chłoniaka Hodgkina:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 30-633 Kraków, ul. Wielicka 265 – 39 500 zł

Prowadzenie centralnej bazy danych dla NHL:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie, 50-369 Wrocław – 39 000 zł

Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przyznane zgodnie z podziałem zadań przedstawionym w ogłoszeniu konkursowym na wybór realizatora przedmiotowego programu. Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3351

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions