Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2012.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci” w roku 2012 na łączną kwotę w wysokości 217 000 zł, w tym:
Centralna weryfikacja badań:
1. Instytut Matki i Dziecka,
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a – 157 500 zł;

Prowadzenie centralnej bazy danych:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 – 27 000 zł
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1,
50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 – 32 500 zł.


Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przyznane zgodnie z podziałem zadań przedstawionym w ogłoszeniu konkursowym na wybór realizatora przedmiotowego programu.
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3417

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions