Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”.

Kompletną ofertę złożył 1 niżej wymieniony Oferent:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin.

Niekompletną ofertę złożył 1 niżej wymieniony Oferent:
1. Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu tj. do dnia 6 kwietnia 2012 r.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.



Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3172

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions