Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.

Kompletną ofertę złożył 1 niżej wymieniony Oferent:
1.

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Niekompletną ofertę złożył 1 niżej wymieniony Oferent:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
» W zakresie wymaganych dokumentów:
- brak oferty realizacji proponowanych zadań (jednostka złożyła tylko Plan rzeczowo-finansowy)
- brak opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na temat zapropowanego programu szkoleniowego i przygotowaniu jednostki do realizacji szkoleń podyplomowych w przedmiotowym zakresie
» W zakresie sposobu sporządzania oferty: brak upoważnienia dla przedstawiciela oferenta do nadania atrybutu wiarygodności na kserokopiach oryginałów następujących wymaganych dokumentów:
- Pełnomocnictwo


Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Lista w formacie *pdf


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3036

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions