Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Warszawa 17 sierpnia 2010r.Ogłoszenie


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów " oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy niżej wymienionych ( załącznik nr 1) realizatorów w zakresie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów na łączną kwotę w wysokości 54 000 000 zł., w tym:
27 000 000 zł. – na zakup rezonansów magnetycznych w roku 2010
27 000 000 zł. – na zakup rezonansów magnetycznych w roku 2011 r.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłoszenie konkursowe2 czerwca 2010 r.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4556

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions