Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2010.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” w roku 2010 na łączną kwotę w wysokości 685 700 zł, w tym:

Centralna weryfikacja wyników:
1. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, 20-093 Lublin,
ul. Chodźki 2 – 140 500 zł
2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków,
ul. Wielicka 265 – 51 400 zł.
3. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa;
ul. Marszałkowska 24 – 74 300 zł

Prowadzenie centralnej bazy danych:
1. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, 20-093 Lublin,
ul. Chodźki 2 – 110 000 zł
2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków,
ul. Wielicka 265 – 39 500 zł

Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
1. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze – 270 000 zł

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłoszenie konkursowe7 kwietnia 2010 r.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3669

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions