Ministerstwo 
Zdrowia
0


Aktywność fizyczna i sport - kwalifikacja lekarska do zajęć wychowania fizycznego


Aktywność fizyczna wraz z prawidłowym odżywianiem, jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka oraz kluczowym warunkiem zachowania i umacniania zdrowia we wszystkich okresach życia. Aktywnością fizyczną są wszystkie czynności i zajęcia związane z wysiłkiem fizycznym i ruchem (pracą mięśni), w czasie których przyśpiesza się praca serca i oddech i pojawia się uczucie ciepła. Obejmuje ona w szczególności ćwiczenia fizyczne (w tym uprawianie sportu) i wysiłki związane z czynnościami życia codziennego (chodzenie pieszo, jazda na rowerze do szkoły). Odpowiedni poziom aktywności w dzieciństwie i młodości oraz pozytywne doświadczenia z nią związane (sukcesy sportowe, zabawa z rówieśnikami) są szansą na aktywność fizyczną w dorosłym życiu. Zaleca się, aby uczeń był aktywny fizycznie wykonując codziennie, przez co najmniej 60 minut różnorodny wysiłek fizyczny taki, jak: poranna gimnastyka, spacery, zajęcia wychowania fizycznego, chodzenie pieszo do szkoły, chodzenie po schodach, uprawianie sportów indywidualnych i zespołowych, taniec.

Kwalifikacja lekarska ucznia do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego jest elementem profilaktycznego badania lekarskiego ucznia wykonywanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wynik kwalifikacji do grupy na zajęcia wychowania fizycznego oraz zawodów i sprawdzianów w szkole jest dokumentowany w karcie badania profilaktycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i przekazywany rodzicom oraz pielęgniarce szkolnej. Zadaniem pielęgniarki szkolnej jest poinformowanie nauczyciela wychowania fizycznego
po zakończeniu badania lekarskiego, a w przypadku uczniów przewlekle chorych na początku każdego roku szkolnego. Przewlekła choroba czy niepełnosprawność ucznia nie stanowi przeszkody w uczestnictwie w aktywności fizycznej i zajęciach wychowania fizycznego. Uwzględniając stan zdrowia ucznia oraz jego predyspozycje, lekarz powinien określić szczegółowo rodzaj ograniczeń lub zaleceń dla ucznia i nauczyciela wychowania fizycznego. Gdy ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego jest czasowe, lekarz powinien podać czas trwania niezdolności do zajęć. Powinien również określić, czy uczeń może uczestniczyć w zawodach sportowych i sprawdzianach w ramach sportu szkolnego.

Do pobrania:
Rodzaje grup na zajęcia wychowania fizycznego w szkole i charakterystyka uczniów w grupach
Zasady kwalifikacji lekarskiej uczniów do zajęć wychowania fizycznego w najczęstszych przewlekłych zaburzeniach i chorobach
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5579

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions