Ministerstwo 
Zdrowia
0


Komunikat w sprawie obowiązujących ograniczeń reklamy produktów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt i innych przedmiotów tego typu o charakterze promocyjnym


MINISTERSTWO ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Aleksander Sopliński

Warszawa, 21 listopada 2012 r.

MZ-MD-P-079-3451-1/AT/12Komunikat w sprawie obowiązujących ograniczeń reklamy produktów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt i innych przedmiotów tego typu o charakterze promocyjnym


Minister Zdrowia przypomina:
Zgodnie z ustawą Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914 z późn zm.), reklama produktów do początkowego żywienia niemowląt podlega ograniczeniom. Zakazane jest prowadzenie działalności promocyjnej zachęcającej do nabycia preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt, takiej jak rozdawanie próbek, specjalne wystawy, kupony rabatowe, premie, specjalne wyprzedaże i sprzedaż wiązana.

Ponadto zakazane jest oferowanie lub dostarczanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt, ich próbek lub innych przedmiotów tego typu o charakterze promocyjnym – konsumentom, w tym przede wszystkim kobietom ciężarnym, rodzicom niemowląt lub członkom ich rodzin, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, bezpłatnie lub po obniżonej cenie. Wszystkie, wymienione powyżej działania podlegają karze grzywny. Przypadki naruszania prawa przez producentów lub dystrybutorów należy zgłaszać Policji bądź Prokuraturze.

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. Nr 180, poz. 1214) oznakowanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt ani ich reklama nie może zawierać wizerunków niemowląt, jak również innych wizerunków lub tekstów idealizujących stosowanie tych preparatów. Opakowania zarówno produktów przeznaczonych do początkowego jak i dalszego żywienia niemowląt nie mogą zawierać określeń takich jak: „humanizowane”, „umatczynione” czy „adoptowane” bądź innych podobnych. Ten zapis dotyczy również ich reklamy.

Powyższe regulacje mają na celu ograniczenie wpływu producentów preparatów mlekozastępczych na decyzje podejmowane przez matki w zakresie sposobu karmienia niemowlęcia oraz ograniczenie stosowania preparatów mlekozastępcze w przypadkach, gdy nie jest ono niezbędne. Pośrednio, ustawa i rozporządzenie służy ochronie karmienia piersią, które jest optymalnym sposobem żywienia niemowląt.


/-/Aleksander Sopliński
Podsekretarz Stanu
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3079

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions