Ministerstwo 
Zdrowia
0


Komunikat w sprawie obowiązków personelu medycznego w związku z aktami przemocy


MINISTERSTWO ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Aleksander Sopliński

Warszawa, 12 lipca 2012 r.
Komunikat w sprawie obowiązków personelu medycznego w związku z aktami przemocy


W związku z powtarzającymi się doniesieniami dotyczącymi braku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny, przypominam, że jest to obowiązek ustawowy. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493) stanowi, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnianiu ściąganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. Ponadto, w dniu 18 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). W wyżej wymienionym rozporządzeniu określono procedurę oraz wzory formularzy, mając na uwadze skuteczność działań wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dobro tych osób. Brak podejmowania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” przez pracowników ochrony zdrowia oznacza utrzymanie się zagrożenia dla zdrowia bądź życia pokrzywdzonych oraz zwiększone ryzyko powrotu pacjenta do podmiotu leczniczego z kolejnymi urazami. Pozorna oszczędność czasu wynikająca z unikania zakładania (jedno z padających tłumaczeń to brak czasu i zbyt obszerny formularz) Niebieskich Kart, w istocie jest nie tylko ze szkodą dla ofiar, ale także obciąży personel medyczny podmiotu do którego trafi w przyszłości osoba pokrzywdzona. Powyższe działanie nie ma charakteru obdukcji, ale jest elementem udzielanego świadczenia, w trakcie którego lekarz bądź inny pracownik medyczny może dostrzec objawy świadczące o stosowaniu przemocy. Dlatego zwracam się do wszystkich pracowników ochrony zdrowia o zapoznanie się z rozporządzeniem i stosowanie procedury w celu zapobiegania aktom przemocy w rodzinie, szczególnie wobec dzieci jako grupy najbardziej bezbronnej./-/Aleksander Sopliński
Podsekretarz Stanu
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1547

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions