Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzone na zlecenie podległej Ministrowi Zdrowia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzone na zlecenie podległej Ministrowi Zdrowia
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Osoby, które stykają się z sytuacją przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc,
dzwoniąc na numer telefonu dla ofiar i świadków przemocy: 801-12-00-02
w dni powszednie w godz. 8.00-22.00,
w niedziele i święta w godz. 8.00-16.00.
(połączenie z telefonów stacjonarnych – płatny tylko pierwszy impuls)Pod interwencyjno-informacyjnym numerem 801-12-00-02 dyżurują konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Pogotowie „Niebieska Linia” jest prowadzone na zlecenie podległej Ministrowi Zdrowia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia” pomogą osobom dzwoniącym
wspierając je i oferując potrzebną pomoc psychologiczną i prawną,
radząc świadkom przemocy, jak pomóc osobie pokrzywdzonej,
informując, jaką jeszcze pomoc może uzyskać osoba pokrzywdzona,
informując o procedurach (policyjnych, sądowych, pomocowych),
informując, gdzie najbliżej miejsca zamieszkania mogą uzyskać pomoc,
podejmując w uzasadnionych przypadkach interwencję poprzez powiadomienie odpowiednich służb (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, policji).

Od 4 stycznia 2011 r. zwiększył się zakres pomocy, której może udzielić Pogotowie „Niebieska Linia”


Osobom pokrzywdzonym, lub innym osobom, które dzwoniąc na numer 801-12-00-02 poinformują o:

ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osobę uprzednio skazaną lub
niedotrzymaniu warunków probacji przez sprawcę prawomocnie skazanego za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej,

konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia” mogą teraz pomóc powiadamiając Policję i Kuratorów Sądowych i podejmując działania zmierzające do odwieszenia
wykonania kary pozbawienia wolności lub
warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Gwarantuje to:

Porozumienie instytucji współpracujących przy rozwiązywaniu
problemów przemocy w rodzinie


PARPA (podlegająca Ministrowi Zdrowia), Ministerstwo Sprawiedliwości i Komenda Główna Policji w dniu 29.11.2010 zawarły specjalne porozumienie o współpracy dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które umożliwiło uruchomienie tego nowego rodzaju interwencji.
Dzięki temu porozumieniu Pogotowie „Niebieska Linia” może teraz skuteczniej pomagać osobom pokrzywdzonym i osobom, które stykają się z sytuacją przemocy w rodzinie.

Każda interwencja tego typu będzie również monitorowana przez koordynatora pracującego w Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Koordynator skontaktuje się:
z policją z rejonu, w którym mieszka ofiara i sprawca przemocy a także
z kuratorem sądowym, który prowadzi dozór nad osobą skazaną za przemoc (w sytuacji, gdy sprawca pozostaje pod dozorem kuratora)
i sprawdzi, jak przebiegają działania podejmowane przez te służby.

Dzięki porozumieniu mogą być skuteczniej egzekwowane rozwiązania prawne wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Z pomocy konsultantów „Niebieskiej Linii” od momentu jej założenia
skorzystało już ponad 150 tysięcy osób.

Jeśli stykasz się z sytuacją przemocy w rodzinie
– jesteś poszkodowany lub jesteś jej świadkiem –
NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ!


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj:

Czym jest przemoc w rodzinie?

Jak pomóc – jeśli jesteś świadkiem przemocy

Instytucje pomagające osobom dotkniętym przemocą w rodzinie


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 17893

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions