Ministerstwo 
Zdrowia
0


Komunikat w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej dziecka jego rodzicom


MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
MATKI I DZIECKA

Warszawa, 14 października 2010 r.Komunikat w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej dziecka jego rodzicom


Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W wypadku gdy rodzice niepełnoletniego dziecka chcą mieć dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, jako jego przedstawiciele ustawowi, to podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może wymagać od nich sporządzenia upoważnienia dla samych siebie, które uprawniałoby do wglądu w dokumentację medyczną dziecka.
Dagmara Korbasińska
Dyrektor Departamentu
Matki i Dziecka
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6976

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions