Ministerstwo 
Zdrowia
0


Komunikat w sprawie nakłaniania do korzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem


W związku z kierowanymi do Departamentu Matki i Dziecka prośbami o wyjaśnienie sytuacji, w której hospitalizowane kobiety w ciąży oczekujące na rozpoczęcie porodu nie uzyskują z tego tytułu zwolnień lekarskich i muszą korzystać z urlopu macierzyńskiego informujemy iż art. 180 § 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz.94 z póz. zm.) stanowi, że „Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.” Nie oznacza to obowiązku kobiet do korzystania z tego prawa, a jedynie taka możliwość. Hospitalizowane kobiety w ciąży oczekujące na poród powinny otrzymać zaświadczenie o niezdolności do pracy a szpital zobowiązany jest takie zaświadczenie wystawić. Szpital nie ma prawa oczekiwać, żeby kobieta ciężarna w okresie hospitalizacji korzystała z urlopu macierzyńskiego.


Dagmara Korbasińska
Dyrektor
Departamentu Matki i Dziecka

Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 13243

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions