Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informacje dla uczelniProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOgłoszenia o unieważnieniu postępowania
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego POKL 2007 - 2013

Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego PO KL 2007 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego POKL 2007 - 2013

Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 dla PO KL.– wersja z dnia 03.12.2009 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawczej ZZP - 02 / 10 - Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni

Zaktualizowana Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL – wersja z maja 2010 r. oraz wykaz wszystkich zmian w przedmiotowym dokumencie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawczej ZZP - 02 / 10 - Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni

Informacja dotycząca postępowania w sprawie wyboru uczelni, które będą prowadziły studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2010 rokuWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4036

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions