Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informacje dla studentówProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego POKL 2007 - 2013

Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego PO KL 2007 - 2013

- Informacja dotycząca pobierania przez uczelnie opłat od uczestników projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”

- Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego POKL 2007 - 2013

- Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawczej ZZP - 02 / 10 - Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni

-

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2009.

- Ankieta dla absolwentów studiów pomostowych
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5261

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions