Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informacja o projekcieZa wdrożenie i realizację Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” odpowiada Ministerstwo Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na realizację projektu przeznaczono blisko 180 mln. zł. Zespół odpowiedzialny za realizację projektu z ramienia Ministerstwa Zdrowia liczy dziewięć osób.

Wykonawcami Projektu są uczelnie wybrane w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego kształcące pielęgniarki i położne na studiach pomostowych.

Aktualnie Projekt realizuje 61 uczelni posiadających akredytację Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. W naborze jesiennym w roku akademickim 2010/2011 studia pomostowe powinno rozpocząć 8 827 pielęgniarek i położnych. Od początku Projektu do 30 września 2010 r. studia rozpoczęło 9 679 pielęgniarek i położnych, w tym 134 pielęgniarzy/położnych, natomiast zakończyło 3 742 pielęgniarek i położnych, w tym 59 pielęgniarzy/położnych.

Podstawowym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Projekt powinien przyczynić się również do zwiększenia motywacji pielęgniarek i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej oraz zwiększenia prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek i położnych.

Ukończenie studiów w ramach Projektu pozwoli na uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie umożliwiającym ich automatyczne uznanie w krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wykształcenia.

Odbiorcami Projektu są pielęgniarki i położne, posiadające świadectwo dojrzałości, będące absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Pierwszy nabór w ramach Projektu odbył się w październiku 2008 roku, a ostatni zostanie przeprowadzony w roku akademickim 2012/2013. W tym okresie studia powinno ukończyć 24 000 pielęgniarek i położnych.

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19.11.2009 r. skrócono kształcenie pomostowe z pięciu i z trzech do dwóch semestrów kształcenia zawodowego dla absolwentów liceów medycznych.Wersja angielska informacji o projekcie


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4671

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions