Ministerstwo 
Zdrowia
0


AktualnościProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego POKL 2007 - 2013

Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego PO KL 2007 - 2013

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie audycji radiowych przeznaczonych do emisji przez nadawcę radiowego w ramach Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zaproszenie na konferencję

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego POKL 2007 - 2013

Informacja dotycząca inauguracji roku akademickiego 2010/2011


Harmonogram kontroli Beneficjentów - planowanych i doraźnych działań w latach 2009-2010


Planowane nabory na studia pomostowe w ramach projektu:
- nabór na rok akademicki 2011/2012;
- nabór na rok akademicki 2012/2013.


Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie audycji radiowych przeznaczonych do emisji przez nadawcę radiowego oraz zakupie czasu antenowego, niezbędnego do emisji tych audycji w ramach Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Komunikat o emisji spotu reklamowego zachęcającego pielęgniarki i położne do skorzystania ze wsparcia – możliwości odbycia studiów pomostowych w ramach Projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawczej ZZP - 02 / 10 - Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni

Zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zakupie czasu antenowego w celu emisji 30 sekundowych spotów reklamowych (reklamy radiowej) promujących Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na zakupie czasu antenowego w celu emisji 30 sekundowych spotów reklamowych (reklamy radiowej) promujących Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiiWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4919

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions