Ministerstwo 
Zdrowia


Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych MZ
22-02-2012
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
21-02-2012
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Leczniczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
21-02-2012
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
05-09-2011
Zmiana terminu składania ofert w postępowaniach konkursowych na stanowiska
Wiceprezesa do spraw Produktów Leczniczych
Wiceprezesa do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych
Wiceprezesa do spraw Wyrobów Medycznych
Wiceprezesa do spraw Produktów Biobójczych

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions