Ministerstwo 
Zdrowia
0


Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku


W Polsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej (Dz.U. Nr 79 poz. 557), rozpoczął działanie Centralny Rejestr Niespokrenionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. działający przy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”, będący bazą danych o potencjalnych dawcach szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej, za pośrednictwem, którego dane dawców włączane są do światowej bazy BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide). Ciągła rozbudowa polskiego rejestru jest niezmiernie ważna, gdyż odpowiednia liczba osób w nim zarejestrowanych zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego doboru zgodnego antygenowo dawcy i wykonanie przeszczepu, który przyczyni się do uratowania zdrowia i życia znacznej liczby osób cierpiących z powodu nowotworów i innych chorób krwi.
Polski dawca może okazać się zgodny z chorym znajdującym się poza granicami Polski i podobnie, jak wielu polskich chorych (około 80%) otrzymuje komórki do przeszczepu od dawców zagranicznych. W tej dziedzinie wszyscy ludzie są braćmi.
Obecnie na świecie jest zarejestrowanych ponad 13,5 miliona potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych, w tym ponad 80 000 z Polski. Wszystkie te osoby zostały wstępnie zbadane pod względem HLA. Prawdopodobieństwo, że potencjalny dawca zostanie dawcą rzeczywistym wynosi około 1: 200 przez cały okres pozostawania w rejestrze (zwykle kilkanaście lat). To oznacza, że znakomita większość potencjalnych zarejestrowanych dawców nigdy nie znajdzie biorcy dla swoich komórek krwiotwórczych. Bardzo jednak istotne jest, aby decyzję o zgłoszeniu się podejmować odpowiedzialny i przemyślany sposób, a w przypadku znalezienia biorcy nie zmieniać jej, do czego dawca ma prawo. Odmowa oddania szpiku lub komórek krwiotwórczych w momencie, kiedy biorca jest przygotowany do wykonania przeszczepienia (przebył chemio lub radioterapię) może nieść ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla biorcy.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 10617

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions