Ministerstwo 
Zdrowia
0


Jak zostać dawcą komórek krwiotwórczych (dawcą szpiku)?


Komórki krwiotwórcze można oddać tylko i wyłącznie HONOROWO i bezinteresownie!!!

Aby zostać dawcą komórek krwiotwórczych należy:

Spełnić warunki kwalifikujące do oddania szpiku

Wypełnić „Oświadczenie woli o wpisanie do CRNPDSiKP”

Zgłosić się na badanie lekarskie do wyznaczonej placówki służby zdrowia (MAPA)

Oddać próbkę krwi na typowanie specyficzności antygenów układu HLA


1.

Chęć zostania dawcą szpiku deklaruje się przez wypełnienie formularza "Oświadczenie woli o wpisanie do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej” (CRNPDSiKP), który można otrzymać w stacjach krwiodawstwa oraz w Internecie. Można też zgłosić chęć zostania dawcą szpiku telefonicznie lub listownie pod adresem
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
tel. (+48) 22 621 22 40; (+48) 22 621 49 50,
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl ; sekretariat@poltransplant.pl ;
www.poltransplant.org.pl i otrzymać formularz oświadczenia.

2.

Po wypełnieniu deklaracji należy zgłosić się do tzw, ośrodka dawców, które znajdują się przy niektórych Ośrodkach Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Regionalnych Centrach Krwiodawstwa, ich oddziałach terenowych lub innej jednostki wykonującej badania w pobliżu miejsca zamieszkania. Po zbadaniu i wykluczeniu współistnienia chorób dyskwalifikujących, jako dawcę, zostanie pobrana próbka krwi (ok. 10 ml) w celu oznaczenia antygenów HLA klasy I i klasy II, które stanowią indywidualną charakterystykę układu zgodności tkankowej każdego człowieka. Wszystkie wyżej wymienione informacje będą przekazane i zarejestrowane, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, który znajduje się w Warszawie i działa przy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”. Wyniki badań HLA dawców zostaną przekazane do światowej bazy BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide) i tą drogą będą udostępniane ośrodkom transplantacyjnym na całym świecie, które poszukują dawców dla swoich chorych w sposób chroniący dane osobowe potencjalnego dawcy.

3.

W momencie, gdy układ tkankowy potencjalnego dawcy okaże się wstępnie zgodny z potrzebującym pacjentem, będzie to oznaczało, że może on zostać dawcą rzeczywistym szpiku i rozpocznie się procedura ostatecznego doboru dawca-biorca. Jak wspomniano, prawdopodobieństwo, że potencjalny zarejestrowany dawca komórek krwiotwórczych kiedykolwiek zostanie dawcą rzeczywistym wynosi około (1:200). Bardzo jednak istotne jest, aby decyzję o zgłoszeniu się podejmować odpowiedzialnie i jej nie zmienić wtedy, kiedy jednak biorca zostanie znaleziony.


Procedura doboru ma na celu potwierdzenie zgodności w HLA dawcy z chorym i polega na:
- nawiązaniu kontaktu z dawcą,
- potwierdzeniu chęci oddania komórek krwiotwórczych,
- ustaleniu jego stanu zdrowia,
- wykonaniu szczegółowych badań uzupełniających tzw. typowania potwierdzającego, a następnie morfologii krwi, badań wirusologicznych, EKG i innych.

Badania zostaną wykonane w wyspecjalizowanej placówce na ogół najbliższej miejsca zamieszkania dawcy, a ewentualne wszelkie koszty przejazdu, koszty ubezpieczenia i ewentualnego pobytu w hotelu zostaną pokryte przez ośrodek dawców, w którym dawca jest zarejestrowany. W przypadku potwierdzenia się zgodności między dawcą, a chorym rozpoczyna się procedura ostatecznej kwalifikacji medycznej odbywająca się w jednym z ośrodków transplantacyjnych najbliżej miejsca zamieszkania dawcy, po której następuje nastąpi pobranie szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej.
Należy pamiętać, że w przypadku wcześniejszej zmiany decyzji odnośnie chęci oddania szpiku potencjalny dawca powinien powiadomić niezwłocznie CRNDSiKP celem skreślenia go z listy dawców szpiku.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 25624

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions