Ministerstwo 
Zdrowia
0


Czy dawstwo komórek krwiotwórczych (szpiku) jest bezpieczną procedurą?


Na świecie dokonano do tej pory kilkaset tysięcy pobrań szpiku do celów przeszczepienia i podobną liczbę pobrań komórek macierzystych z krwi obwodowej, co oznacza, że są to zabiegi bezpieczne i nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia i życia dawcy.

Pobranie szpiku odbywa się jedynie w upoważnionych Ośrodkach Transplantacji Szpiku według dokładnie określonych medycznych kryteriów. Należy jednak mieć na uwadze, że pobranie szpiku wykonywane jest w ogólnym znieczuleniu, które wiąże się z minimalnym ryzykiem. Po pobraniu u dawcy występować może przez kilka dni bolesność w miejscach wkłuć, oraz w sporadycznych przypadkach mdłości związane z przebyciem znieczulenia ogólnego. Dawca przed zabiegiem jest dokładnie informowany przez lekarza o przebiegu procedury, przygotowaniu do zabiegu, samopoczuciu po zabiegu i ewentualnie mogących wystąpić skutkach ubocznych po znieczuleniu ogólnym.
Podczas zabiegu pobierany jest szpik w ilości od paruset mililitrów nawet do 1 litra. Ilość ta uzależniona jest od masy ciała biorcy, lecz nigdy nie może być większa niż 25 ml szpiku na kilogram masy dawcy, co stanowi górne ograniczenie objętości pobieranego szpiku. Komórki szpiku mają duże możliwości regeneracyjne - dzięki komórkom macierzystym i ich zdolnościom podziałowym dochodzi do całkowitego odtworzenia ubytku w pobranej tkance szpikowej w ciągu zaledwie kilku tygodni. Oddanie szpiku dla niespokrewnionego biorcy jest anonimowe i nieodpłatne.
Pobranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej składa się z dwóch etapów. Najpierw na ogół przez pięć dni dawca przyjmuje zastrzyki z leku, który mobilizuje komórki macierzyste ze szpiku do krwi obwodowej. Następnie w dniu zabiegu jest on na kilka godzin podłączany do tzw. aparatu do cytoaferezy, w którym na specjalnych filtrach zostają wyizolowane komórki macierzyste. Jest to ten sam aparat, który w stacjach krwiodawstwa wykorzystywany jest np. do pobierania płytek krwi od dawców. W skrócie zabieg wygląda tak, że dawca leży lub siedzi na specjalnym fotelu i ma założone dwa wkłucia do żył. Od jednego wkłucia krew płynie drenem do aparatu, w którym oddzielane są z niej krwiotwórcze komórki macierzyste. Drugim drenem do drugiego wkłucia ta sama krew wraca do dawcy, ale pozbawiona komórek macierzystych. Zabieg nie wymaga pozostania w szpitalu i dawca może się po jego zakończeniu udać do domu.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 15746

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions