Ministerstwo 
Zdrowia


Pozostałe jednostki podległe lub nadzorowane przez MZ


Agencja Oceny Technologii Medycznych
Al. Krasickiego 26/28
02-611 Warszawa

telefon:

(22) 566-72-00

fax:

(22) 566-72-02

e-mail:

sekretariat@aotm.gov.pl
strona internetowa: www.aotm.gov.pl

Bank Tkanek Oka
Al. Solidarności 67
03-401 Warszawa

telefon:

(22) 670-17-68

fax:

(22) 670-13-88

e-mail:

bto@post.pl
strona internetowa: www.banktkanekoka.waw.pl

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach
koło Zduńskiej Woli

98-220 Zduńska Wola
Poręby k/Zduńskiej Woli

telefon:

(43) 823-57-62

fax:

(43) 823-57-62

e-mail:

cbr@cbr-poreby.com.pl
strona internetowa: www.cbr-poreby.com.pl

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
ul. Gdańska 80
90-613 Łódź

telefon:

(42) 230-25-78
(42) 230-25-79

e-mail:

osrodek@cobjwdl.lodz.pl
strona internetowa: www.cobjwdl.lodz.pl

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

telefon:

(22) 841-58-34

fax:

(22) 841-58-34

e-mail:

polmicro@cls.edu.pl
strona internetowa: www.polmikro.edu.pl

Centrum Egzaminów Medycznych
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

telefon:

(42) 272-20-30

fax:

(42) 272-20-31

e-mail:

sekretariat@cem.edu.pl
strona internetowa: www.cem.edu.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul. Pawińskiego 5a
02 – 106 Warszawa

telefon:

(22) 592-34-50

fax:

(22) 658-47-33

e-mail:

sekretariat@ckppip.edu.pl
strona internetowa: www.ckppip.edu.pl

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

telefon:

(22) 569-37-00

fax:

(22) 569-37-12
strona internetowa: www.cmkp.edu.pl

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

telefon/fax:

(12) 423-20-88
(12) 427-81-70
(12) 427-81-71
(12) 427-82-40
(12) 427-82-41
(12) 427-82-50
(12) 427-82-51

e-mail:

sekretariat@cmj.org.pl
strona internetowa: www.cmj.org.pl

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa

telefon:

(22) 597-09-27

fax:

(22) 597-09-37

e-mail:

biuro@csioz.gov.pl
strona internetowa: www.csioz.gov.pl

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
"Poltransplant"

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

telefon:

(22) 621 22 40

fax:

(22) 622 32 43

e-mail:

transpl@poltransplant.org.pl
strona internetowa: www.poltransplant.org.pl

Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza
ul. Wołoska 139
02-507 Warszawa

telefon:

(22) 845-12-31

fax:

(22) 845-19-35

e-mail:

sekretariat@dls.org.pl
strona internetowa: www.dls.org.pl

Dom Pracownika Służby Zdrowia
ul. Elekcyjna 37
01-119 Warszawa

telefon:

(22) 836-18-62

fax:

(22) 836-18-62

e-mail:

dpszzol@wp.pl

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa

telefon:

(22) 849-78-51 do 53

fax:

(22) 849-78-02

e-mail:

gbl@gbl.waw.pl
strona internetowa: www.gbl.waw.pl

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Al. Legionów 11
08-400 Garwolin

telefon/fax:

(25) 682-22-55

e-mail:

sekretariat@kopsn.pl
strona internetowa: www.kopsn.pl

Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa

telefon:

(22) 331-77-77

fax:

(22) 331-77-76

e-mail:

aids@aids.gov.pl
strona internetowa: www.aids.gov.pl

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa

telefon:

(22) 696-13-36

tel/fax:

(22) 621-75-43

e-mail:

sekretariat@kcbtik.pl
strona internetowa: www.kcbtik.pl

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi
ul. Smugowa 6
91-433 Łódź

telefon:

(42) 298-52-09

fax:

(42) 655-04-89

e-mail:

kcor@kcor.gov.pl
strona internetowa: www.kcor.gov.pl

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

telefon:

(22) 641-15-01

fax:

(22) 641-15-65

e-mail:

kbpn@kbpn.gov.pl
strona internetowa: www.narkomania.gov.pl

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
ul. Św. Rocha 3
15-879 Białystok

telefon

(85) 746-04-54
telefon/fax: (85) 742-36-30

e-mail:

centstd@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.std.bialystok.pl

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny
ul. Anielin 2,

05-480 Karczew

telefon:

(22) 779-10-43,

fax:

(22) 788-13-07

e-mail:

recepcja@anielin.pl
strona internetowa: www.anielin.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

telefon:

(22) 250-63-25

fax:

(22) 250-63-60

e-mail:

parpa@parpa.pl
strona internetowa: www.parpa.pl

Profilaktyczny Dom Zdrowia
ul. Wojska Polskiego 8
84-141 Jurata

telefon:

(58) 675-28-88

telefon/fax:

(58) 675-21-31
strona internetowa: www.wielkopolanka.tp1.pl

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
ul. Szpitalna 19
48-140 Branice

telefon:

(77) 486-09-92

fax:

(77) 486-09-95

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu
Zalesie 1A
skr. poczt.139
09-500 Gostynin

telefon:

(24) 235-71-54
(24) 235-71-56

fax:

(24) 235-71-55

e-mail:

administracja@rops-gostynin.pl

strona internetowa:

www.rops-gostynin.pl

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
St.Gd.1
skr. poczt.69
83-200 Starogard Gdański

telefon:

(58) 563-07-36

fax:

(58) 563-07-37

e-mail:

rops.dyrekcja@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
ul. Pory 78,
02-757 Warszawa

telefon:

(22) 355-86-05

fax:

(22) 355-86-41

e-mail:

sekretariat@coms.pl

strona internetowa:

www.coms.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
SEKRETARIAT:

telefon:

(22) 229-99-31
(22) 229-99-32

fax:

(22) 229-99-33

e-mail:

sekretariat@lpr.com.pl

strona internetowa:

www.lpr.com.pl
CENTRUM OPERACYJNE:

telefon:

(22) 229-99-97
(22) 229-99-98
(22) 229-99-99

fax:

(22) 229-99-93
RZECZNIK PRASOWY:

telefon:

(22) 229-99-35

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.C. Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze

telefon:

(32) 373-37-00

fax:

(32) 373-37-86

e-mail:

sek.kch@sccs.pl
strona internetowa: www.sccs.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu
ul. 28 czerwca 1956 roku nr 135
61-544 Poznań

telefon:

(61) 833-34-78

fax:

(61) 831-03-01

e-mail:

info@zaopatrzenieortopedyczne.poznan.pl
strona internetowa: www.zaopatrzenieortopedyczne.poznan.pl

Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA” w Warszawie
ul. Szczotkarska 48a
01-382 Warszawa
tel./fax: 022 666-09-79
0510-192-556

telefon:

(22) 666-09-79

fax:

(22) 666-09-79
strona internetowa: parpamedia.pl

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

telefon:

(22) 883-35-12

fax:

(22) 883-35-13

e-mail:

sekretariat@zzpprzymz.pl
strona internetowa: www.zzpprzymz.plObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 105979

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions