Ministerstwo 
Zdrowia


Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 10 stycznia 2014 r.


1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Rogóźno, Śladków Górny, Warszyce, Wola Rogozińska i Wypychów położonym na obszarze gminy Zgierz oraz sołectwu Celestynów położonemu na obszarze gminy Ozorków.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom: Bogdany
i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 1 dzień,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną (druk 1110)
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

4. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 1107)
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. koordynowania funkcjonowania i rozwoju standardu ISBT 128
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.,
• ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

6. Projekt Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2014 – 2018
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 5 dni,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.,
• ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora
Sanitarnego

7. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do przygotowania zasad weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
• uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 13-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
• przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacji o zamiarze powołania Zespołu.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu




Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2408

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions