Ministerstwo 
Zdrowia


Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Luksemburgu zaprasza do składania ofert na wykonanie usług w ramach Wspólnotowego Programu Zdrowia 2008-2013


Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Luksemburgu zaprasza do składania ofert na wykonanie usług w ramach Wspólnotowego Programu Zdrowia 2008-2013

1) EAHC/2013/Health/01 Wielokrotne umowy ramowe z odnowieniem konkurencji celem wsparcia realizacji Programu w Dziedzinie Zdrowia poprzez sporządzanie raportów z dziedziny zdrowia i analiz ekonomicznych (Call for tender n° EAHC/2013/Health/01 for concluding Multiple Framework Contracts with reopening of competition to support the implementation of the Health Programme through health reports and economic analysis)

2) EAHC/2013/Health/04 Upodmiotowienie pacjentów w zakresie zarządzania chorobami przewlekłymi (Call for tender n° EAHC/2013/Health/04 concerning empowering patients in the management of chronic diseases)

3) EAHC/2013/Health/05 Analiza Tabeli Życia: ocena efektywności kosztowej systemu opieki zdrowotnej w całej Europie (Call for tender n° EAHC/2013/Health/05 concerning a Life Table Analysis: health system cost-effectiveness assessments across Europe)

4) EAHC/2013/Health/06 Przegląd prawodawstwa dotyczącego elektronicznej dokumentacji zdrowotnej w państwach członkowskich UE oraz jego wpływu na świadczenie transgranicznych usług e-zdrowia (Call for tender n° EAHC/2013/Health/06 on overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States and their interaction with the provision of cross-border eHealth services)

5) EAHC/2013/Health/07 Przegląd i opis ciągłego rozwoju zawodowego i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia w państwach członkowskich UE (Call for tender EAHC/2013/Health/07 concerning the review and mapping of continuous professional development and lifelong learning for health professionals in the EU)

6) EAHC/2013/Health/08 Skuteczna rekrutacja i strategie utrzymywania w zawodzie pracowników służby zdrowia (Call for tender n° EAHC/2013/Health/08 concerning Effective Recruitment and Retention Strategies for Health Workers)

7) EAHC/2013/Health/09 Usługi pilotażowe wstępnego dialogu między oceniającymi technologie medyczne i twórcami produktów medycznych podczas fazy rozwoju produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Call for tender n° EAHC/2013/Health/09 concerning pilots on early dialogue between health technology assessors and healthcare product developers during the development phase of medicinal products and medical devices)

8) EAHC/2013/Health/10 Wielokrotne umowy ramowe z odnowieniem konkurencji celem wsparcia polityk antytytoniowych (Call for tender n° EAHC/2013/Health/10 concerning Multiple Framework Contracts with reopening of competition to support tobacco policies)

9) EAHC/2013/Health/11 Przeprowadzenie analizy i oceny wykonalności systemów unijnych śledzenia przepływu i pochodzenia wyrobów tytoniowych oraz cech zabezpieczeń (Call for tender n° EAHC/2013/Health/11 concerning the provision of an analysis and feasibility assessment regarding EU systems for tracking and tracing of tobacco products and for security features)

10) EAHC/2013/Health/13 Działanie wspierające efektywne wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycji (ESI) dla inwestycji zdrowotnych (Call for tender n° EAHC/2013/Health/13 concerning a support action on the effective use of European Structural and Investment (ESI) Funds for health investment)


Termin składania propozycji upływa 7 czerwca 2013 r. (z wyjątkiem przetargu nr 1, w przypadku którego upływa 24.05.2013 r.).
Wszelkie dokumenty dostępne są na stronie http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders.htmlWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5551

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions