Ministerstwo 
Zdrowia


INFORMACJA PRASOWA w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.


INFORMACJA PRASOWA
w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.


W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, których prowadzenie zasygnalizowane zostało w komunikacie z dnia 18 kwietnia 2013 r. informuję, że w porównaniu do projektu z dnia 18 kwietnia 2013 r, w opublikowanym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r. zaszły następujące zmiany:
W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:
- Dla 1 produktu nastąpił spadek wysokości urzędowej ceny zbytu o 10,80 zł.
- Dla 2 produktów (2 kodów EAN) zmianie uległy wysokości cen detalicznych, w tym :
• dla 1 produktu nastąpił spadek ceny detalicznej o 11,74 zł;
• dla 1 produktu nastąpił wzrost ceny detalicznej o 1,28 zł.
- Dla 1 produktu nastąpił spadek wysokości dopłaty pacjenta o 1,24 zł.

Zaktualizowane wykazy wszystkich zmian w Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r. w porównaniu do poprzedniego wykazu, dostępny jest w załączniku.

Jednocześnie przypominamy, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa do informacji o tańszym leku.

Opublikowano także Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Obwieszczenie dotyczy leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są stosowane w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych innych niż programy lekowe i chemioterapia oraz niebędących produktami dostępnymi w aptece na receptę. Opublikowane obwieszczenie określa urzędowe ceny zbytu dla leków zawierających substancje czynne azacytydynę oraz lenalidomid. Dz.Urz.13.18 → z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6929

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions