Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie wyników konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w I półroczu 2013 r.


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 rokuOgłoszenie wyników konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa w I półroczu 2013 r.Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 r. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaakceptowało wyniki dwóch konkursów ofert, których przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w I półroczu 2013 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz.1140).

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wyłonionych zostało 39 podmiotów leczniczych, z którymi Minister Zdrowia zawrze umowy na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1435), oferent może złożyć do Ministra Zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Ministerstwa Zdrowia.

W załączeniu ( plik w formacie *xls) szczegółowe wyniki konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w I półroczu 2013 roku.


Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6166

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions