Ministerstwo 
Zdrowia


Notatka prasowa dotycząca projektów profilaktycznych realizowanych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy


Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Zakończyło się podpisywanie umów na dofinansowanie programów zdrowotnych ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki bezzwrotnej pomocy w wysokości prawie 39 mln CHF zrealizowanych zostanie 8 programów.

Cztery programy o zasięgu ogólnopolskim dotyczyć będą profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia związanej z:
- walką z otyłością,

- zapobieganiem zakażeniom HCV,

- przeciwdziałaniem stosowania używek przez przyszłe matki oraz

- poprawą zdrowia jamy ustnej u dzieci do lat 5.

Programy te wdrażane są przez Instytut Żywności i Żywienia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wraz z instytucjami partnerskimi. Minister Zdrowia zapewnił w swoim budżecie ponad 9 mln zł na współfinansowanie tych programów.

Kolejne cztery programy obejmują województwa: lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Skierowane są do domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach programów prowadzone będą prace modernizacyjne, rozbudowa oraz zakup wyposażenia. Personel skorzysta ze szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych oraz wizyt studyjnych. Działania realizowane w ramach tych programów będą charakteryzować się podejściem innowacyjnym przez co przyczynią się do znacznego podniesienia jakości świadczonych usług oraz poziomu życia mieszkańców tych placówek ponad obowiązujące standardy. Instytucjami realizującymi te programy są: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Realizacja programów potrwa do 2016 r.

Broszura na temat Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3526

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions