Ministerstwo 
Zdrowia


Informacje teleadresowe


UWAGA! WERSJA ARCHIWALNA SERWISU


Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

(22) 634 96 00 centrala telefoniczna

adres email:

kancelaria@mz.gov.pl **

skrzynka podawcza:

Elektroniczna skrzynka podawcza


Minister Zdrowia
Bartosz Arłukowicz
Numer pokoju: 162

Telefon:

(22) 634 93 26

Fax:

(22) 634 92 13 -> w godz. 800 - 1600
(22) 831 12 12 -> po godz. 1600


Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
Numer pokoju: 157

Telefon:

(22) 634 94 40

Fax:

(22) 635 24 87


Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
Numer pokoju: 141

Telefon:

(22) 634 93 48
(22) 634 92 30

Fax:

(22) 634 95 40


Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz – Winnicki
Numer pokoju: 158

Telefon:

(22) 635 86 39
(22) 634 95 92

Fax:

(22) 635 35 33


Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński
Numer pokoju: 247

Telefon:

(22) 635 89 92

Fax:

(22) 831 21 46


Podsekretarz Stanu
Piotr Warczyński
Numer pokoju: 125

Telefon:

(22) 831 15 26

Fax:

(22) 831 21 66


Gabinet Polityczny Ministra
Aleksandra Smolińska - Szef Gabinetu Politycznego
Numer pokoju: 275

Telefon:

(22) 831 21 53

Fax:

(22) 635 76 87

Dyrektor Generalny
Marcin Antoniak
Numer pokoju: 036 - parter skrzydło C

Telefon:

(22) 634 92 33
(22) 831 21 44

Fax:

(22) 634 94 71


Biuro Ministra - parter skrzydło C
Danuta Michalczak - dyrektor
Numer pokoju: 033

Telefon:

(22) 634 94 60
(22) 634 94 54
(22) 826 08 80

Fax:

(22) 634 92 13


Departament Polityki Zdrowotnej - II piętro skrzydło C
Joanna Kilkowska - dyrektor
Numer pokoju: 233

Telefon:

(22) 634 95 72
(22) 826 08 94

Fax:

(22) 634 93 76
- z-ca dyrektora
Numer pokoju: 235

Telefon:

(22) 634 95 72

Fax:

(22) 634 93 76


Departament Zdrowia Publicznego
ul. Długa 38/40

Numer pokoju: 15

Telefon:

(22) 530 03 18
(22) 530 02 03

Fax:

(22) 635 58 80
Justyna Mieszalska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 16

Telefon:

(22) 530 03 18

Departament Polityki Lekowej i Farmacji - I piętro skrzydło B
Artur Fałek - dyrektor
Numer pokoju: 122

Telefon:

(22) 634 95 53
(22) 826 27 21

Fax:

(22) 831 43 54
Małgorzata Szelachowska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 122

Telefon:

(22) 634 95 53
(22) 826 27 21

Fax:

(22) 831 43 54
Grzegorz Bartolik - z-ca dyrektora

Telefon:

(22) 634 95 53
(22) 826 27 21

Fax:

(22) 831 43 54


Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
ul. Długa 38/40
Sylwia Lis - dyrektor
Numer pokoju: 126

Telefon:

(22) 53 00 297

Fax:

(22) 635 80 05
Anatol Gołąb - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 138

Telefon:

(22) 53 00 297

Fax:

(22) 635 80 05
Tomasz Pawlęga - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 125

Telefon:

(22) 53 00 297

Fax:

(22) 635 80 05


Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego - I piętro skrzydło B
Adres korespondencyjny DNiSW – ul. Miodowa 15 Warszawa 00-952,
- dyrektor
Numer pokoju: 106

Telefon:

(22) 634 94 00
(22) 831 15 53

Fax:

(22)634 94 65
Edyta Kramek – z-ca dyrektora
Numer pokoju: 107

Telefon:

(22) 634 93 33
(22) 831 21 91

Fax:

(22) 634 94 65


Departament Organizacji Ochrony Zdrowia - II piętro skrzydło A
- dyrektor
Numer pokoju: 269

Telefon:

(22) 634 92 77
(22) 828 18 76

Fax:

(22) 828 81 63
Beata Rorant - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 269

Telefon:

(22) 634 92 77

Fax:

(22) 828 81 63


Departament Dialogu Społecznego - II piętro
ul. Długa 38/40
Jakub Bydłoń - dyrektor
Numer pokoju: 224

Telefon:

(22) 53 00 101
(22) 53 00 105

Fax:

(22) 53 00 391


Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
ul. Długa 38/40
Marcin Brzozowski - dyrektor
Numer pokoju: 227

Telefon:

(22) 53-00-280

Fax:

(22) 635-56-17
Bezpośredni kontakt w sprawie skarg i wniosków
Numer pokoju: 012; 011

Telefon:

(22) 634 93 15
(22) 634 96 78
(22) 634 93 07
(22) 634 92 85
Bezpośredni kontakt w sprawie fundacji

Telefon:

(22) 530 01 25


Departament Analiz i Strategii
Barbara Więckowska - dyrektor
Numer pokoju:

Telefon:

(22) 634 98 41

Fax:

(22) 826 07 28


Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Długa
Marcin Rynkowski - dyrektor
Numer pokoju: 222

Telefon:

(22) 530 02 90
(22) 530 02 93

Fax:

(22) 530 03 77
Katarzyna Rutkowska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 222

Telefon:

(22) 530 02 90
(22) 530 02 93


Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji - parter skrzydło C
Elżbieta Jazgarska - dyrektor
Numer pokoju: 028

Telefon:

(22) 634 95 10
(22) 635 94 20

Fax:

(22) 635 92 81
Jerzy Bójko - z-ca dyrektor
Numer pokoju: 028

Telefon:

(22) 634 95 10

Fax:

(22) 635 92 81
Halina Michałkowska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 142

Telefon:

(22) 634 95 10

Fax:

(22) 635 92 81


Departament Prawny - II piętro skrzydło B
Władysław Puzoń - dyrektor
Numer pokoju: 204

Telefon:

(22) 634 94 13
(22) 831 21 32

Fax:

(22) 831 21 92
Maria Łaniewska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 201

Telefon:

(22) 634 93 98
(22) 831 21 32

Fax:

(22) 831 21 92
Alina Budziszewska – Makulska - z-ca dyrektora
Numer pokoju: 215

Telefon:

(22) 634 94 13

Fax:

(22) 831 21 92

Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
- II piętro skrzydło C
Barbara Bańczak-Mysiak z-ca dyrektora
Numer pokoju: 260

Telefon:

(22) 634 94 43
(22) 831 21 38

Fax:

(22) 634 94 24

- z-ca dyrektora
Numer pokoju: 258

Telefon:

(22) 634 94 43
(22) 831 21 38

Fax:

(22) 634 94 24


Departament Pielęgniarek i Położnych
ul. Długa 38/40
Beata Cholewka - dyrektor
Numer pokoju: 035

Telefon:

(22) 53 00 111 wew.207
(22) 635 58 40

Fax:

(22) 831 21 77
Jolanta Skolimowska z-ca dyrektora
Numer pokoju: 035A

Telefon:

(22) 53 00 111 wew. 207
(22) 635 58 40

Fax:

(22) 831 21 77


Departament Funduszy Europejskich
ul. Długa 38/40
Michał Kępowicz - dyrektor
Numer pokoju: 108

Telefon:

(22) 530 03-66
(22) 530 03-60

Fax:

(22) 530 03-50
Agnieszka Kister z-ca dyrektora
Nr pokoju 110

Telefon:

(22) 530 03-69
(22) 530 03-68

Fax:

(22) 530 03-50
Małgorzata Zadorożna z-ca dyrektora

Telefon:

(22) 530 03-69
(22) 530 03-68

Fax:

(22) 530 03-50

Departament Matki i Dziecka
ul. Długa 38/40
Numer pokoju: 22
Dagmara Korbasińska - dyrektor

Telefon:

(22) 53 00 383 (22) 53 00 386

Fax:

(22) 53 00 394


Biuro Dyrektora Generalnego – I piętro skrzydło C
Marcin Dobruk – dyrektor
Numer pokoju: 139

Telefon:

(22) 634 92 47
(22) 828 18 73

Fax:

(22) 634 94 67

Zbigniew Bidziński – z-ca dyrektora
Numer pokoju: 138

Telefon:

(22) 634 92 47
(22) 828 18 73

Fax:

(22) 634 94 67


Biuro Prasy i Promocji - II piętro skrzydło A
Krzysztof Bąk - Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia
koordynujący prace Biura Prasy i Promocji

Numer pokoju: 264

Telefon:

(22) 634 93 03
(22) 831 30 71

Fax:

(22) 826 27 91


Biuro Kadr - I piętro skrzydło C
Barbara Borejsza-Pisarska – dyrektor
Numer pokoju: 132

Telefon:

(22) 634 92 22
(22) 831 96 46

Fax:

(22) 634 93 75

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12
Zofia Ulz - Główny Inspektor Farmaceutyczny
Numer pokoju: 227

Telefon:

(22) 831 21 31

Fax:

(22) 831 02 44
Zbigniew Niewójt - z-ca Głównego Inspektora Farmaceutycznego
Numer pokoju: 227

Telefon:

(22) 635 99 49

Fax:

(22) 831 02 44
Krzysztof Pajączek - dyrektor generalny GIF

Telefon:

(22) 635 24 73

Fax:

(22) 635 90 68

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
Marek Posobkiewicz - p. o. Głównego Inspektora Sanitarnego

Telefon:

(22) 536 13 02

Fax:

(22) 635 92 90

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41
Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu
Numer pokoju: 300

Telefon:

(22) 492-11-01
(22) 492-14-90

Fax:

(22) 492-13-89
Marcin Kołakowski – Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych
Numer pokoju: 202

Telefon:

(22) 492-11-03
(22) 492-11-04

Fax:

(22) 492-13-69
– Wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych
Numer pokoju: 102

Telefon :

(22) 492-11-05
(22) 492-15-53

Fax:

(22) 492-11-99
Tomasz Kałduś – Dyrektor Generalny
Numer pokoju: 602

Telefon:

(22) 492-11-11

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Chmielna 85/87
Barbara Jaworska - Łuczak – Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Numer pokoju: 05/A/18

Telefon:

(22) 492-09-00

Fax:

(22) 492-09-01
* Skargi i wnioski wniesione w formie dokumentu elektronicznego, aby spełniały wymogi formalne muszą być złożone z zastosowaniem:
1) kwalifikowanego certyfikatu, lub
2) profilu zaufanego ePUAP.
W przeciwnym wypadku wniesione podanie w formie dokumentu elektronicznego dotknięte jest brakiem formalnym w myśl art. 64 § 2 kpa. Do usunięcia wskazanego braku strona zostanie wezwana z pouczeniem, że nie usuniecie tych braków w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1033022

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions