Ministerstwo 
Zdrowia


Porozumienie zmieniające Porozumienie zawarte między Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków


D.Urz.MZ.04.2.23

POROZUMIENIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
zmieniające Porozumienie zawarte między Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków


§ 1

W porozumieniu zawartym między Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków (Dz. Urz. MZ. z 2002 r. Nr 4 poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.”;
2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załącznikach do niniejszego porozumienia.”
§ 2

Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Minister Zdrowia

Dyrektor
Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania NarkomaniiZałącznik nr 1 Regulamin zatrudniania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Załącznik nr 2 Zakres kompetencji zawodowych instruktora terapii uzależnień oraz minimalna podstawa programowa specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Instruktora Terapi Uzależnień

załącznik nr 3 Zakres kompetencji zawodowych specjalisty terapii uzależnień oraz minimalna podstawa programowa specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień

Załączniki 4 i 5
plik w formacie *rtf
plik w formacie *zip


Załączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4123

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions