Ministerstwo 
Zdrowia


Komunikaty
28-02-2014
Skład Komisji Ekonomicznej
Aktualny na dzień 28 lutego 2014 r.
26-02-2014
Polska wieprzowina jest bezpieczna
Komunikat w sprawie przypadków wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
24-01-2014
Zaproszenie na konferencję prasową w Gostyninie
27 stycznia 2014 r. (poniedziałek)
o godzinie 12.00
(Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym)
11-10-2013
Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, ogłasza Konkurs
którego celem jest wyłonienie podmiotu leczniczego w następujących kategoriach:
a) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o największym dawstwie w Polsce,
b) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w latach 2012-2013 dawstwie w Polsce,
c) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w roku 2013 dawstwie w Polsce.

26-08-2013
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący projektu realizowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”
13-05-2013
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
„Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2013 r. – konkurs uzupełniający”.
27-03-2013
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań zawartych w „Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2013 roku”
19-02-2013
Informacja na temat trwającej rekrutacji na szkolenia
organizowane w związku z realizacją projektu pn.: Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej
28-11-2012
Zaproszenie na briefing
28 listopada 2012 r. (środa)
o godzinie 17.00
w Ministerstwie Zdrowia
(s. kasetonowa, ul. Miodowa 15)

07-11-2012
Zaproszenie na konferencję prasową "Leki weterynaryjne a antybiotykooporność"
12 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu, przy ul. Ząbkowskiej 41 w Warszawie
sala konferencyjna (parter)

10-09-2012
Zaproszenie na briefing
10 września 2012 r. (poniedziałek)
o godzinie 15.00
w Ministerstwie Zdrowia
(s. kasetonowa, ul. Miodowa 15)

03-07-2012
Komunikat Ministerstwa Zdrowia, Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
dotyczący Konferencji zorganizowanej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w dniach 2-3 lipca 2012 r., pod hasłem "Elektroniczna dokumentacja medyczna – interoperacyjność i wdrażanie”
25-05-2012
Plan rzeczowo-finansowy uczelni medycznych na rok 2012
list do rektorów uczelni medycznych
02-04-2012
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
PO4.5:
„Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”

01-02-2012
Rozpoczęcie konsultacji społecznych programu Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
program będzie wdrażany jako program partnerski w partnerstwie z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia
23-01-2012
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań zawartych w „Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku”
20-01-2012
List do rektorów wyższych uczelni medycznych
w sprawie danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych na zadania w obszarze działalności dydaktycznej
30-12-2011
Komunikat w sprawie wyboru produktów leczniczych stosowanych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych
1. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym;
2. Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa;
3. Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

30-11-2011
I Konferencja Wdrożeniowa Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zadania samorządów: doświadczenia i rozwiązania
Warszawa, 5 grudnia 2011 roku
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
przy ul. Jana Sobieskiego 9,
Sala konferencyjna na pierwszym pietrze budynku głównego

05-09-2011
FORUM JEDNOLITEGO RYNKU
3 – 4. października 2011 r.
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33, Kraków

05-09-2011
Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
7 września 2011 r. (środa) o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu, przy ul. Ząbkowskiej 41 w Warszawie
sala konferencyjna (parter)

22-07-2011
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.7
„Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca”.

22-07-2011
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.3
„Wprowadzenie do stosowania klinicznego implantowanej pneumatycznej komory wspomagania serca”.

13-07-2011
Informacja w sprawie postępowania konkursowego
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce
06-06-2011
Plan rzeczowo-finansowy uczelni medycznych na rok 2011
Aktualizacja w dniu 13 czerwca 2011 roku
24-05-2011
Konferencja pt. „Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, Wyzwania na Przyszłość”
25 maja 2011 r. (w środę) o godzinie 9.30 – 12.30
Sala Kinowa, Ministerstwa Zdrowia

19-04-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym: I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. II. Opracowanie i wdrożenie patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.”
18-01-2011
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
załączniki do pisma Ministra Zdrowia, znak MZ-OKR-RM-079-915-220/TC/11 skierowanego do wszystkich Wojewodów
21-12-2010
Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce
09-07-2010
Komunikat w sprawie daty rozpoczęcia procedur wynikających z komunikatu MZ-PLE-460-9735-107/BRB/10 z dnia 29.06.2010r. w sprawie wyboru produktów leczniczych stosowanych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych
Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
Leczenie inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

10-11-2009
Informacja o strajkach
aktualizacja 6.01.2010r.
05-08-2009
Zaproszenie na briefing
5 sierpnia 2009 r. o godzinie 12:00
Sala Kinowej Ministerstwa Zdrowia

24-07-2009
ANKIETA - CENTRA URAZOWE
dla szpitali pretendujących do roli centrów urazowych
28-04-2009
Informacje w sprawie grypy
link do strony GIS
02-04-2009
Lista ofert spełniających warunki formalne - złożonych na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pt. "Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 - 2011"
przedmiotem jest wybór realizatorów programu obejmującego zaopatrzenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w czynnik krzepnięcia - na rok 2009
20-03-2009
Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego
wybór realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy
04-03-2009
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach "Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku"
15-02-2009
Ratujemy polskie szpitale - konferencja dla samorządowców
Akredytacje przyjmuje Sekretariat CIR do 17 lutego br. do godz. 12.00, tel. (022) 694-61-02, 694-61-06, 694-70-72
28-11-2008
Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.6 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu: Zadanie 4.6 „Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca”.
28-11-2008
Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.2 w ramach przedsięwzięcia P04 „Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca”
27-10-2008
Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2008 rok
zatwierdzony 7 października 2008 r.
27-10-2008
Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2008 rok
zatwierdzony 29 września 2008 r.
23-10-2008
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert ( II edycja) dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku”
15-09-2008
Drugi nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków
w ramach Działania 12.1 oraz w ramach Działania 12.2
14-08-2008
Ratownictwo Medyczne - Wojewodowie
plik do pobrania w wersji .xls i .zip
05-08-2008
Ogłoszenie o przetargu na usługi badawcze z zakresu medycyny pracy
usługi badawcze z zakresu medycyny pracy do realizacji w 2008 roku, zgodne z priorytetami Ministra Zdrowia
01-07-2008
Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy
wybór realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy
13-06-2008
Zaproszenie Uczelni, wybranych w I etapie postępowania przetargowego do podpisywania Umów Ramowych
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych
09-06-2008
Stan i potrzeby medycyny transplantacyjnej w Polsce oraz jej znaczenie w systemie ochrony zdrowia
stanowisko Rady Naukowej przy Ministra Zdrowia
uzgodnione na XII Posiedzeniu Plenarnym w dniu 26 maja 2008 r.

16-05-2008
Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku
29-04-2008
Ogłoszenie o przetargu
propozycje tematów usług badawczych z zakresu medycyny pracy
22-04-2008
Tabela czasy dojazdu
pliki do pobrania w wersji .xls i .zip.
03-04-2008
Zaproszenie na konferencję prasową organizowaną przez Biuro WHO w Polsce i Główny Inspektorat Sanitarny
Sala Kinowa Ministerstwa Zdrowia
4 kwietnia 2008 r.(piątek), o godz 10.30

20-12-2007
Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/17/2007
w sprawie wstrzymania wprowadzenia do obrotu
i do używania okularów do czytania produkcji
TONY OPTICAL ENTERPRISES CO. LTD. - Tajwan

05-10-2007
Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
wybór realizatora zadań wdrożeniowych w ramach przedsięwzięcia P05 Programu, pod nazwą „Utworzenie wysoko specjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca”
05-10-2007
Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
wybór realizatora zadania wdrożeniowego w ramach przedsięwzięcia P04 Programu, pod nazwą „Wprowadzenie do stosowania klinicznego metod leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem polskich protez serca.”
21-09-2007
Ogłoszenie o przetargu
propozycje tematów usług badawczych z zakresu medycyny pracy
21-09-2007
Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy
wybór realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy
14-09-2007
Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku - II edycja
07-08-2007
Zaproszenie na konferencję prasową
Sala Kinowa Ministerstwa Zdrowia
8 sierpnia 2007, o godz. 13.00

25-07-2007
Ogłoszenie o przetargu
wybór realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy
18-07-2007
Komunikat po spotkaniu Ministra Zdrowia z delegacją z województwa pomorskiego
na temat Studium wykonalności projektu ustawy o sieci szpitali w województwie pomorskim
w dniu 17 lipca 2007 r.

18-07-2007
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zawierania umów
art.35 ust.10b pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)
12-07-2007
Informacja o ewakuacji polskich rodzin z Iraku
link do strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
12-07-2007
Europejski tydzień bezpieczeństwa w miejscu pracy
22-26 października 2007 r.
28-06-2007
Zaproszenie na konferencję prasową
Sala Kolumnowa Ministerstwa Zdrowia
29 czerwca 2007 r. o godz. 10.00

26-06-2007
Limity przyjęć na studia medyczne
w roku akademickim 2008-2009
25-06-2007
Narodowy Program Zdrowia
na lata 2007 - 2015
01-06-2007
Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku
11-05-2007
Stanowisko Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
VII Posiedzeniu Plenarnym → 7 maja 2007 r.
10-04-2007
Uchwała Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
VI Posiedzenie Plenarne – 26 marca 2007 r.
12-03-2007
Decyzja Ministra Zdrowia utrzymująca w mocy decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/01/2007
wstrzymującej użytkowanie strzykawkowych pomp infuzyjnych Duet 20/50
Produkcja "KWAPISZ – POMPY INFUZYJNE"

12-03-2007
Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie uchylenia w całości decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/02/2007
w sprawie ograniczenia używania strzykawkowych pomp infuzyjnych Mono 20/50 oraz strzykawkowych pomp infuzyjnych typ 1020
Produkcja "KWAPISZ – POMPY INFUZYJNE"

16-01-2007
Informacja o kursie nt.: „Ochrona radiologiczna pacjenta w rentgenodiagnostyce”
kurs organizowany przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
23-11-2006
Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wstrzymania w obrocie BEBILON Pepti 2
Decyzja Nr 36/WS/2006 z dnia 17-11-2006
BEBILON Pepti 2, 450 g
nr serii: 202531

20-11-2006
Ulotka dla pacjenta
Solu-Cortef (Hydrocortisonum)
17-11-2006
Ulotka dla pacjenta
Hydrocortison Valeant (Hydrocortisonum)
17-11-2006
Komunikat w sprawie powołania konsultanta krajowego
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
10-11-2006
Komunikat personalny
doradca Ministra Zdrowia do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiej
10-11-2006
Oświadczenie Dyrektora Generalnego GIF
w zwiazku z z zarzutem postawionym przez Zarząd Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. w Jeleniej Górze oraz Związek Zawodowy pracowników Przedsiębiorstwa
02-11-2006
Komunikat w sprawie prac nad rozporządzeniami
→ pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
→ wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
→ postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
17-10-2006
Minister Zdrowia spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych
Tematem spotkania była kwestia uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w UE
12-10-2006
Centralne Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego
Szpital Powiatowy w Wyszkowie, ul. KEN 1.
13 października 2006 r. o godz. 12.00

02-10-2006
PODWYŻKI
29-09-2006
Zaproszenie na konferencję "Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej" Program konferencji i warunki uczestnictwa
Sala Kinowa w Ministerstwa Zdrowia
11 października 2006 r. , o godzinie 11.00
UWAGA! zgłoszenie uczestnictwa do dnia 5 października

28-09-2006
Komunikat w sprawie wykorzystania środków uzyskanych w wyniku zwiększenia pożyczki
na podstawie art. 35b ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
15-09-2006
Konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
Sala Kinowa Ministerstwa Zdrowia
22 września o godzinie 11.00

22-08-2006
Konferencja w ramach konsultacji społecznych
dotycząca ochrony zdrowia w programach operacyjnych: „KAPITAŁ LUDZKI” i „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”
08-08-2006
Limity stypendiów na rok akademicki 2006/2007
dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia
24-07-2006
Komunikat po spotkaniu, które było poświęcone rozwojowi ośrodków radioterapii w Polsce
w ramach realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
20-06-2006
Komunikat w sprawie powołania konsultanta krajowego
w dziedzinie farmacji szpitalnej
24-05-2006
Komunikat o realizacji programów profilaktycznych
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
06-04-2006
Stypendium dla lekarzy
Letni program Erasmus oferowany przez Niderlandzki Instytut Nauk Medycznych (Nihes).
24-02-2006
Komuniakt w sprawie przeprowadzenia w 2006 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wyłonienie organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, zamierzających prowadzić specjalizacje finansowane ze środków publicznych oraz w sprawie priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w poszczególnych województwach
19-12-2005
Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie produktów leczniczych
dotyczący wykorzystywania dotychczasowych materiałów opakowaniowych z możliwością posługiwania się nowym numerem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu bez konieczności umieszczania kodu EAN.UCC
11-10-2005
Wstępny ramowy projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015
wstepny projekt - wciaż trwaja prace nad opracowaniem i przyjęciem ostatecznej wersji
15-09-2005
Ogłoszenie w sprawie konkurs ofert dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
realizacja zadań ujętych w trzech blokach tematycznych, zawartych w Programie Współpracy Ministerstwa Zdrowia z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku
18-08-2005
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie spotkania polskich jednostek notyfikowanych w obszarze wyrobów medycznych
sala Kinowa Ministerstwa Zdrowia ;
12 września 2005 r. w godz. 10.00 – 14.00.
11-08-2005
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce
„CHROŃMY ANTYBIOTYKI”
29-06-2005
Zaproszenie ogólnopolskich organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów do udziału w kolejnym spotkaniu z Ministrem Zdrowia
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2005 roku o godz. 12.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia
14-06-2005
Minister Zdrowia informuje jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach współfinansowania projektów
Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.
09-06-2005
Komunikat w sprawie powołania konsultantów krajowych
dermatologia, ginekologia onkologiczna, nefrologia
23-05-2005
Zaproszenie ogólnopolskich organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów do udziału w spotkaniu z Ministrem Zdrowia
spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia
12-04-2005
Konferencje szkoleniowo-informacyjne
warsztaty na temat organizacji list oczekujących, regulacje krajowe i rozwiązania zagraniczne
23-03-2005
Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce
na rok akademicki 2004/2005
20-12-2004
Komunikat w sprawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego
wycofanie z obrotu wszystkich serii produktu Pregestimil
19-05-2004
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego
przygotowanie i wdrożenie programu na rzecz powszechnego dostępu do nowoczesnej diagnostyki, terapii i edukacji pacjentów z niewydolnością serca
19-05-2004
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego
przygotowanie i wdrożenie programu na rzecz powszechnego dostępu do nowoczesnej diagnostyki, terapii i edukacji pacjentów z niewydolnością serca
04-12-2003
Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2003
Lista jednostek, które decyzją Ministra Zdrowia zostały uwzględnione w programie i dla których Minister Finansów uruchomił środki finansowe w ramach rezerwy celowej na rok 2003 ujętej w cz. 83 poz. 80.
07-10-2003
Spotkanie Inauguracyjne dotyczące rozpoczęcia realizacji polsko-holenderskiej umowy twinningowej w ramach PHARE "Zapewnienie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów medycznych"
8 października 2003 r., godz. 9.00
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa
21-08-2003
Założenia ramowe procesu restrukturyzacji i zmiany organizacji prawnej zakładów opieki zdrowotnej
przygotowane przez Międzyresortowy zespół do opracowania rozwiązań prawnych i systemowych umożliwiających restrukturyzację zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej - zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia 2003 r.
10-05-2003
Procedury wysokospecjalistyczne 2003 r. - wykaz świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa w 2003r.
w podziale na województwa, jednostki i poszczególne świadczenia zdrowotne

pobierz:
08-05-2003
Zestawienie zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w latach 1999-2001 w podziale na województwa

pobierz:
28-03-2003
Sytuacja finansowa kas chorych - dane za okres od 1999 do 2003 r.
Do pobrania prezentacja z dnia 14 marca 2003 roku

pobierz:
14-02-2003
Informacja o stanie BHP w roku 2002
Do pobrania plik w formacie *xls lub *zip

pobierz:
28-11-2002
Komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie WYDANIA POZWOLENIA NA OBRÓT PRODUKTAMI BIOBÓJCZYMI po 1 grudnia 2002 r.
dot. jedynie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP przed wejściem w życie ustawy o produktach biobójczych
25-10-2002
Oświadczenie Ministra Zdrowia w sprawie ujednolicenia zasad kontraktowania świadczeń medycznych na 2003 r.
oświadczenie Ministra Zdrowia, Prezesa UNUZ i Przewodniczącego Rady Dyrektorów Kas Chorych
Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions