Ministerstwo 
Zdrowia


Współpraca z zagranicą
Współpraca z samorządem terytorialnym
Współpraca z samorządami zawodowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
„Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2013 r. – konkurs uzupełniający”.
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań zawartych w „Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2013 roku”
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań zawartych w „Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku”
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach "Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku"
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert ( II edycja) dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku”
Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku
Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku - II edycja
Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku
Otwarte Ministerstwo
konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organami administracji rządowej
Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions