Ministerstwo 
Zdrowia


Konkursy na realizacje programów polityki zdrowotnej
19-03-2014
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016
Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w roku 2014
11-09-2013
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
„Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego”.
28-08-2013
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej.
26-07-2013
Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
w zakresie zadania pn.: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej
02-07-2013
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej.
01-07-2013
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
„Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii” w 2013 r.
28-06-2013
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”
28-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”
27-06-2013
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Prewencja Pierwotna Nowotworów” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
25-06-2013
Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”
25-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”
24-06-2013
Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”
24-06-2013
Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - Koordynacja zadania”
24-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania
21-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
21-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej
21-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”
21-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów;
II. Opracowanie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości”

21-06-2013
Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
21-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
21-06-2013
Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
21-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
21-06-2013
Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”
21-06-2013
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”
06-03-2013
Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania na lata 2013-2014
dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu
27-12-2012
Konkurs ofert na wybór w latach 2013 i 2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych
03-09-2012
Wybór realizatorów/realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego badania przez ośrodek badania opinii publicznej na podstawie ankiety sporządzonej przy współudziale ekspertów w zakresie stwierdzania śmierci mózgowej i przeszczepiania narządów pobieranych od dawców zmarłych oraz socjologów i etyków
10-08-2012
Konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator"
08-08-2012
Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego badania przez ośrodek badania opinii publicznej na podstawie ankiety sporządzonej przy współudziale ekspertów w zakresie stwierdzania śmierci mózgowej i przeszczepiania narządów pobieranych od dawców zmarłych oraz socjologów i etyków
31-07-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.
25-07-2012
Wybór realizatorów/ realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych
24-07-2012
Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego
17-07-2012
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
"Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”
16-07-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Badanie postaw i wiedzy personelu medycznego w sprawie pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób.
16-07-2012
Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych
05-07-2012
Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepiania kończyny górnej
05-07-2012
Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek
04-07-2012
Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”
w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”
02-07-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego
29-06-2012
Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych - kontynuacja wdrożenia systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
28-06-2012
Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub opon mózgowych i kości czaszki
25-06-2012
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
„Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.
22-06-2012
Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku
21-06-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
21-06-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych
20-06-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych
20-06-2012
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadanie: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET”
20-06-2012
Wybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców
18-06-2012
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
zakresie zadania pn.: Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”
18-06-2012
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
zadania pn.: „Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”
15-06-2012
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadanie: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”
06-06-2012
Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”
w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”
01-06-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią.
01-06-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita.
31-05-2012
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
25-05-2012
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w zakresie:
I. Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowania i wdrożenia patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.

18-05-2012
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadanie: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”
18-05-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych
18-05-2012
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
17-05-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”
16-05-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych
16-05-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych
16-05-2012
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
„Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”
16-05-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”
10-05-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego
10-05-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub opon mózgowych i kości czaszki
10-05-2012
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przeszczepienia rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych
09-05-2012
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii
04-05-2012
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD
w zakresie zadania pn.: „Echokardiografy (Zakup średniej klasy aparatów do echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych z wyłączeniem jednostek akademickich i instytutów badawczych)”.
04-05-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
04-05-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
02-05-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net
26-04-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
25-04-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
25-04-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”
24-04-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hoppel-Lindau (VHL)
24-04-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak
19-04-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - Koordynacja zadania”
18-04-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”
17-04-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.
12-04-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
12-04-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym
06-04-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”
03-04-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
02-04-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
02-04-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
02-04-2012
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
PO4.5:
„Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”

30-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
30-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
29-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
29-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
28-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów;
II. Opracowanie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości”

28-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
"Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy"
27-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”
27-03-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł III - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka
23-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL).
23-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak.
23-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie oportunistycznym”
23-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”
23-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego
i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania.

23-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”
22-03-2012
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
21-03-2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016”
mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016”
22-07-2011
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.7
„Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca”.

22-07-2011
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.3
„Wprowadzenie do stosowania klinicznego implantowanej pneumatycznej komory wspomagania serca”.

13-07-2011
Informacja w sprawie postępowania konkursowego
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce
24-05-2011
Wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. . „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”, stanowiącego element „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
w zakresie:
I. Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowania i wdrożenia patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.

24-05-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka”
24-05-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka”.
18-05-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
13-05-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci na rok 2011
12-05-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”
12-05-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”
06-05-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
Wdrożenie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy
06-05-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
„Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”
06-05-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych
22-04-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL)”
22-04-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak

19-04-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym: I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. II. Opracowanie i wdrożenie patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.”
13-04-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
13-04-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
13-04-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2011
12-04-2011
Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
„Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”
12-04-2011
Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
„Wdrożenie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy”.
12-04-2011
Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
„Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”.
11-04-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL)
11-04-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak
30-03-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
30-03-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
30-03-2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja”
30-03-2011
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja”
21-03-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
w zakresie zadania na 2011 r.: „Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”
21-03-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
w zakresie zadania na 2011 r.: „Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”
21-03-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
w zakresie zadania na 2011 r.: „Wdrażanie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy”.
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2011.
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania. Przedmiotem konkursu jest wybór Koordynatora zadania na rok 2011.
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci na rok 2011.
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowanie i wdrożenie patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.

23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci na rok 2011
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL).
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka.
23-02-2011
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak.
21-12-2010
Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce
13-12-2010
Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”
gdzie przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora merytorycznego i organizacyjnego dla wymienionych zadań na lata 2010 – 2015 tj. Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących (WOK)
26-10-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”, „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”
19-10-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”
i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”

01-10-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET”
07-09-2010
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
„Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”
„Monitoring w zakresie spożycia soli”
„Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”
„Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”
„Upowszechnianie i wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa, zasad prawidłowego żywienia i zaleceń zdrowotnych w zakresie aktywności ruchowej”

02-09-2010
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
w zakresie zadań na 2010 r.: pn.:
„Druk praktycznego podręcznika dietetyki”,
Druk broszury „Opracowanie zaleceń dla lekarzy, pielęgniarek dotyczących diagnozowania zaburzeń odżywiania”,
„Druk ulotki na temat soli” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadania

25-08-2010
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
w zakresie zadań na 2010 r.
1. „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”.
2. „Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”,

17-08-2010
Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów"
12-08-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
09-08-2010
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
w zakresie zadań na 2010 r.:
1. „Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach
i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”
2. „Upowszechnianie i wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa, zasad prawidłowego żywienia i zaleceń zdrowotnych w zakresie aktywności ruchowej”

02-08-2010
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”
w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”
28-07-2010
Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce
28-07-2010
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”
w obszarze Modułu I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
27-07-2010
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”
27-07-2010
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”
27-07-2010
Unieważnienie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”
w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”,
21-07-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”
15-07-2010
Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010"
14-07-2010
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania
w zakresie zadania: „Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną
o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”

14-07-2010
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania
w zakresie zadania: „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”
09-07-2010
Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”
09-07-2010
Ogłoszenia o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.
09-07-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”
08-07-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
w zakresie zadania: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”
08-07-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2010 i 2011 roku
07-07-2010
Lista ofert spełniających warunki formalne na realizację programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
wykonania projektu, na podstawie którego zostanie zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska i regionalna multimedialna kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo
02-07-2010
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
w zakresie zadania: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”
30-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”
30-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”
29-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci”
28-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup sprzętu "
25-06-2010
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”
25-06-2010
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”
17-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
17-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
17-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
17-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach"
15-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja”
11-06-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych na 2010 rok
02-06-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania:„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.
01-06-2010
Ogłoszenia na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
Wykonanie projektu oraz organizacja i przeprowadzenie na jego podstawie ogólnopolskiej oraz regionalnej multimedialnej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo
18-05-2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Zadania pn. „Prewencja pierwotna nowotworów" oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie
10-05-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce.”
14-04-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010.
07-04-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
06-04-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
06-04-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci
06-04-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”
06-04-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”
01-04-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2010 roku
01-04-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2010 i 2011 roku
31-03-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
31-03-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2010 i 2011 roku
31-03-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadanie: „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych” w 2010 roku
31-03-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów w 2010 roku
26-03-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”
26-03-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”
26-03-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” Zakup sprzętu
26-03-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” Koordynacja zadania
26-03-2010
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
18-12-2009
Lista ofert spełniających warunki formalne - złożone na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego p.n.„Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”
przedmiotem jest wybór realizatorów programu obejmującego zaopatrzenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w czynnik krzepnięcia - na lata 2010-2011
04-11-2009
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”
13-10-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
odpowiednie wyposażenie ośrodków rehabilitacji kardiologicznej, utworzonych na bazie istniejących placówek służby Zdrowia, wyłonionych w ramach konkursu. Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, będzie zakup sprzętu i aparatury dla tworzonych ośrodków – aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi, zestawów reanimacyjnych(defibrylator, worek z maską ambu), sprzęt do udrażniania dróg oddechowych.
05-10-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Analiza aktualnych trendów rozpowszechniania i kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce oraz ich związek ze zmianami umieralności sercowo-naczyniowej. Prognozowanie efektów interwencji profilaktycznych w skali populacyjnej w zakresie chorób układu krążenia”
29-09-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca uwzględniająca wypracowany w pierwszym etapie schemat rehabilitacji.”
29-09-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego”
25-09-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Edukacja, badania przesiewowe i interwencja u dzieci w szkołach podstawowych i rodzinach wysokiego ryzyka w małych miastach i wsiach w Polsce- pilotaż i interwencja”
22-09-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych (kardiomonitory, respiratory stacjonarne i przenośne, aparaty do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, aparaty dopplerowskie)”
18-09-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”.
17-09-2009
Kokurs na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
„Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie” w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
16-09-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Szkolenie (teoretyczne i praktyczne) zespołów realizujących KRK w całym kraju obejmujące lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach programu POLKARD
11-09-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
zadanie „Zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego”
11-09-2009
Ogłoszenie o uzupełnieniu listy realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
pn.: „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku”,
09-09-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”.
„przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”
08-09-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”
08-09-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia”.
08-09-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wymiana bazy sprzętowej oraz uzupełnienie potrzeb aparaturowych w zakresie sal operacyjnych we wszystkich aktualnie działających ośrodkach kardiochirurgicznych w kraju oraz unowocześnienie bazy sprzętowej w oddziałach intensywnej terapii pooperacyjnej w istniejących jednostkach kardiochirurgicznych w celu zapewnienia dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych - zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej”
02-09-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”
02-09-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Monitorowanie czynników ryzyka chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności- Projekt WOBASZ. II Badanie przekrojowe”
02-09-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
Obserwacja odległa osób zbadanych w Pierwszym badaniu przekrojowym WOBASZ w odniesieniu do statusu przeżycia i umieralności ogólnej oraz według przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia- kontynuacja
02-09-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej- zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”
26-08-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”
w zakresie zadania: 1) „Zakup i przekazania w nieodpłatne użytkowanie na cele programu 50 koordynatorom transplantacyjnym zestawów składających się z: laptopa z bezprzewodowym dostępem do Internetu, drukarki i faksu”
25-08-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku”
24-08-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Ogólnopolski Rejestr Nadciśnienia Tętniczego obejmujący chorych z nadciśnieniem wtórnym, opornym oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym”
24-08-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej (kontynuacja działań Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej)”
24-08-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski
17-08-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”
14-08-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Konkurs ofert POLKARD 2009: Szkolenie adeptów elektrokardiologia”
14-08-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”
14-08-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup zestawu do krioablacji w zaburzeniach rytmu serca u dzieci dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”
13-08-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”
1) „Prace modernizacyjno-remontowe ośrodków przeszczepiających narządy lub szpik”,
2) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla ośrodków transplantacyjnych

13-08-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych”
11-08-2009
Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadanie: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”
07-08-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD- Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia.”
05-08-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca uwzględniająca wypracowany w pierwszym etapie schemat rehabilitacji.”
05-08-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Konkurs – „POLKARD 2009- Edukacja, badania przesiewowe i interwencja u dzieci w szkołach podstawowych i rodzinach wysokiego ryzyka w małych miastach i wsiach w Polsce – pilotaż i interwencja”
30-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 "Polgraft"
Aktualizacja &raar; 21.09.2009
1) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń
i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych”,
2) „Zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku.”

30-07-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”
30-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego”
28-07-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru poprzez zakup dla RCKiK mobilnych punktów poboru krwi w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.
28-07-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
„Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie” w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
28-07-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych lecznictwie. Doposażenie RCKiK w aparaturę do redukcji patogenów w osoczu.
27-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Analiza aktualnych trendów rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce oraz ich związek ze zmianami umieralności sercowo-naczyniowej. Prognozowanie efektów interwencji profilaktycznych w skali populacyjnej w zakresie chorób układu krążenia.”
24-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”
1) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do redystrybucji surowic oraz redystrybucja surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce”,
2) „Opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepianiem jelita”,
3) „Opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepianiem kończyny górnej”,
4) „Szkolenie specjalistyczne koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania
i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów”,
5) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA potencjalnych dawców szpiku”

24-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku
24-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci
24-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej”
24-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej
23-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
zakup sprzętu i aparatury dla tworzonych ośrodków – aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi, zestawów reanimacyjnych
15-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej"
15-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu zdrowotnego na lata 2007-2009
pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej”.
15-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu zdrowotnego na lata 2009-2013
pn.: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych” jako Modułu I „Narodowego Program Ochrony Antybiotyków w Polsce”
13-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Ogólnopolski Rejestr Nadciśnienia Tętniczego obejmujący chorych z nadciśnieniem wtórnym, opornym oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym"
13-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej (kontynuacja działań Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej)”
13-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup zestawu do krioablacji w zaburzeniach rytmu serca u dzieci dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej ”
10-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup średniej klasy aparatów USG z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych
i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego.”
09-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej
09-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
09-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
09-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
09-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
09-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”

09-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika
09-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” → Koordynacja zadania
09-07-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego”
09-07-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Wyposażenie ośrodków referencyjnych w zakresie nadciśnienia tętniczego w aparaturę do diagnostyki i terapii zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu”
08-07-2009
Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
„wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”
07-07-2009
Informacja o jednostce nie spełniającej wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Monitorowanie czynników ryzyka chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności – Projekt WOBASZ. II Badanie przekrojowe"
07-07-2009
Informacja o oferencie nie spełniającym wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Obserwacja odległa osób zbadanych w Pierwszym badaniu przekrojowym WOBASZ w odniesieniu do statusu przeżycia i umieralności ogólnej oraz według przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia – kontynuacja”
03-07-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
Konkurs – „POLKARD 2009- Edukacja, badania przesiewowe i interwencja u dzieci w szkołach podstawowych i rodzinach wysokiego ryzyka w małych miastach i wsiach w Polsce – pilotaż i interwencja”
02-07-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych”.
01-07-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem
30-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Ocena skuteczności operacji oszczędzającej zastawkę aortalną”.
30-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Mapa rozmieszczenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w Polsce”
30-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Szkolenie lekarzy rodzinnych w zakresie diagnostyki i terapii niewydolności serca”
29-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD - 2009"
„Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”
26-06-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”
"Procedura rekrutacji i badania HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku dla centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej”
26-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 -POLKARD
Konkurs ofert POLKARD 2009: „Ogólnopolski rejestr ostrych zespołów wieńcowych”
26-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009”
„Analiza aktualnych trendów rozpowszechniania i kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce oraz ich związek ze zmianami umieralności sercowo-naczyniowej. Prognozowanie efektów interwencji profilaktycznych w skali populacyjnej w zakresie chorób układu krążenia”
26-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD
Konkurs ofert POLKARD 2009: "Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego"
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009”
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
zakup zestawu do krioablacji w zaburzeniach rytmu serca u dzieci dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009”
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – sieć pododdziałów udarowych
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
odpowiednie wyposażenie ośrodków rehabilitacji kardiologicznej, utworzonych na bazie istniejących placówek służby Zdrowia, wyłonionych w ramach konkursu. Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, będzie zakup sprzętu i aparatury dla tworzonych ośrodków – aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi, zestawów reanimacyjnych(defibrylator, worek z maską ambu), sprzęt do udrażniania dróg oddechowych.
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
zakup średniej klasy aparatów echokardiograficznych dla ośrodków kardiologii dziecięcej
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego „POLKARD 2009”
Konkurs ofert – POLKARD 2009 – sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 - kardiologia dorosłych – aparatura echokardiograficzna dla ośrodków niższego szczebla
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009 – sprzęt - elektrofizjologia.”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego.
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo–Naczyniowego „POLKARD 2009 ”
„Konkurs ofert - POLKARD 2009 - inwestycje w kardiochirurgii.”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD
„Ogólnopolski Rejestr Nadciśnienia Tętniczego obejmujący chorych z nadciśnieniem wtórnym, opornym oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym”.
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD
„Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej –PIMAR”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
Konkurs - „POLKARD 2009 - Rejestr tętniczego i zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce (kontynuacja działań Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej).”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
Konkurs - „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD
„Obserwacja odległa osób zbadanych w pierwszym badaniu przekrojowym WOBASZ w odniesieniu do statusu przeżycia i umieralności ogólnej oraz według przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia - kontunuacja.”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD
„Kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca uwzględniająca wypracowany w pierwszym etapie schemat rehabilitacji.”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
Konkurs - „POLKARD 2009 - Ogólnopolski Rejestr Udarów Mózgu”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
„Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”.
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
„Kompleksowa ocena postępowania w elektrokardiologii”.
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
„Analiza sytuacji w Polsce w zakresie umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu krążenia w porównaniu do średnich wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA.”
19-06-2009
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
„POLKARD 2009 – Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”
04-06-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej”
04-06-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej”
03-06-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”
02-06-2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
zadanie: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
02-06-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadane „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych”
02-06-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski” w roku 2009
02-06-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”
29-05-2009
Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011"
w zakresie zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”,
20-05-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci” w roku 2009.
20-05-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”
20-05-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” w roku 2009.
20-05-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” w roku 2009.
20-05-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
program pn. „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci” w roku 2009
20-05-2009
Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
zadania pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”
06-05-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej”
06-05-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie koordynacja zadania.
05-05-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku.
04-05-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych” w roku 2009
29-04-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”
29-04-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” w roku 2009.
28-04-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy” w roku 2009
28-04-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” w roku 2009
24-04-2009
Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości” w roku 2009
21-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego
21-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce
z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net

21-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym
21-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku.
21-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: „Program rozwoju opieki paliatywnej” - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej.
21-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych
21-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn. „Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”
17-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce w roku 2009
17-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski w roku 2009
09-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”
06-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: pn.: Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w roku 2009
06-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci w roku 2009
06-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci w roku 2009
06-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym w roku 2009
06-04-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci w roku 2009
02-04-2009
Lista ofert spełniających warunki formalne - złożonych na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pt. "Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 - 2011"
przedmiotem jest wybór realizatorów programu obejmującego zaopatrzenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w czynnik krzepnięcia - na rok 2009
26-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie
i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” → Koordynacja zadania

26-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” → Zakup sprzętu
26-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Prewencja pierwotna nowotworów w 2009 roku.
26-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
20-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
20-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy na 2009 rok.
20-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn. "Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika na 2009 rok"
20-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku.
20-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2009 roku
18-03-2009
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2009 roku
15-01-2009
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011"
na wybór realizatora zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”,
18-12-2008
„Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”
18-12-2008
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert, „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011".
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”
28-11-2008
Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.6 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu: Zadanie 4.6 „Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca”.
28-11-2008
Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.2 w ramach przedsięwzięcia P04 „Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca”
21-11-2008
„Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”.
16-09-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
w zakresie zadania pn.: „Opracowanie strategii rozwoju prewencji w Polsce i zasad realizacji ogólnopolskich programów prewencji.” (POLKARD)
16-09-2008
Ogłoszenia o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego.”
11-09-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
wybór realizatorów programu na rok 2008 dotyczącego zadania pn.: „Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego.”
02-09-2008
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych w 2008 r.
28-08-2008
Unieważnienie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
„Szkolenie specjalistyczne dla pracowników ośrodków referencyjnych w zakresie diagnostyki nadciśnienia wtórnego, USG naczyń szyjnych i nerkowych, diagnostyki bezdechu sennego”
25-08-2008
Rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.”
20-08-2008
Ogłoszenia konkursowe na realizatorów w roku 2008 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009”
Opracowanie i wdrożenie nowych sposobów leczenia w zakresie: przeszczepiania komórek trzustki
30-07-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
Opracowanie strategii rozwoju prewencji w Polsce i zasad realizacji ogólnopolskich programów prewencji
30-07-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006 - 2008"
Szkolenie specjalistyczne dla pracowników ośrodków referencyjnych w zakresie diagnostyki nadciśnienia wtórnego, USG naczyń szyjnych i nerkowych, diagnostyki bezdechu sennego
30-07-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD"
„Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego.”
11-07-2008
Rozstrzygnięcie Konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”,
w zakresie zadania: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z Europem Leukemia Net” w 2008 r.
11-07-2008
Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
zadanie: "Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii"
09-07-2008
Ogłoszenie o konkursie uzupełniającym na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
w zakresie zadania „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach” w 2008 r.
08-07-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006–2008”
zadanie "Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu"
08-07-2008
Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zadanie „Opracowanie modelu organizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, edukacji pacjentów i personelu oraz wstępnych analiz ekonomicznych.”
08-07-2008
Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zadanie pn.: „Ocena rozpowszechnienia udaru mózgu oraz monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu.”
04-07-2008
Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”
w zakresie zadania dotyczącego prac modernizacyjno - budowlanych w ośrodku wdrażającym nowe metody leczenia w zakresie przeszczepów komórkowych komórek wysp trzustkowych i komórek wątroby
03-07-2008
Rozstrzygnięcie Konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”,
w zakresie zadania: „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych” w 2008 r.
01-07-2008
Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Zadania pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej”, wybranych w roku 2006 na lata 2006-2008.
30-06-2008
Rozstrzygnięciue konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
utworzenie sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu z zakupem spirometrów i smokoly’zerów
27-06-2008
Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w ramach programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011"
zadania „Zorganizowanie 4 konferencji szkoleniowych - każda dla ok. 200 osób z przygotowaniem zróżnicowanych materiałów dla 4 grup oraz upowszechnienie wniosków i zaleceń wynikających z konferencji”
26-06-2008
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD),
w zakresie zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu”.
26-06-2008
Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w ramach „Narodowego programu profilaktyki i chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”,
w zakresie następującego zadania: „Zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej średniej klasy”.
19-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
wybór realizatorów programu w zakresie zadania obejmującego leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w roku 2008
19-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”, w zakresie zadania obejmującego
elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup aparatury monitorującej dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej
19-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Przygotowanie i wdrożenie w ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej programów leczenia ostrej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia, metodą zewnątrzustrojowego natleniania ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) u noworodków i dzieci.”
16-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
Program szkolenia lekarzy rodzinnych i pielęgniarek w zakresie prewencji chorób serca i naczyń – kontynuacja – cz. II i III 2008 rok: kształcenie edukatorów i realizacja lokalnych szkoleń lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej
16-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
„Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia ośrodków RK w Polsce w nowoczesny sprzęt kardiologiczny w ramach utworzonej ogólnopolskiej sieci. Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego dla ośrodków rehabilitacji kardiologicznej.”
16-06-2008
Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadanie pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków (PET)
16-06-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
analiza sytuacji w Polsce w porównaniu do wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA
13-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”
zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu
13-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych lub modernizacja posiadanych aparatów
13-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)"
analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego
05-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
w zakresie zadania pn.: „Ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej z towarzyszącą umiarkowaną niedokrwienną niedomykalnością mitralną – program wieloośrodkowy.”
05-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
w zakresie zadania pn.: „Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej (NNM) (PIMaR Registry Polish Ischemic Mitral Regurgitation Registry)”.
05-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
w zakresie zadania pn.: „Tworzenie regionalnych ośrodków referencyjnych prewencji chorób serca i naczyń na tle miażdżycy w zakresie strategii wysokiego ryzyka. Wprowadzenie zasad kontroli jakości i oceny skuteczności programów prewencji”.
04-06-2008
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Pilotażowy program oceniający możliwość i efektywność kompleksowej prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych na 2008 rok.”
04-06-2008
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Wdrożenie i poprawa dostępności do małoinwazyjnych technik chirurgicznych ablacji w opornym na leczenie farmakologiczne migotaniu przedsionków.”
04-06-2008
Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
w zakresie zadania obejmującego – zakup wysokiej klasy angiokardiografu ze stacja do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej
29-05-2008
Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych programu
Zadania pn. „Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce”, wybranych w roku 2006 na lata 2006-2008.
23-05-2008
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w zakresie zadania: „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”.
21-05-2008
Rozstrzygnięcie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w konkursie ofert w 2006 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w zakresie zadania: „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości” w latach 2006 -2008.
21-05-2008
Rozstrzygnięcie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w konkursie ofert w 2006 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w zakresie zadania: „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniaczych chłoniaków złośliwych u dzieci” w latach 2006 -2008
21-05-2008
Rozstrzygnięcie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w konkursie ofert w 2006 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w zakresie zadania: „Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego” w latach 2006 -2008.
21-05-2008
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2007-2008: „Postaw Serce na Nogi”
21-05-2008
Ogłoszenia konkursowe na realizatorów w roku 2008 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009”.
prace modernizacyjno-budowlane w ośrodku wdrażającym nowe metody leczenia przeszczepów komórkowych:
- komórek wysp trzustkowych,
- komórek wątroby

07-05-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD”
Opracowanie modelu organizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, edukacji pacjentów i personelu oraz wstępnych analiz ekonomicznych
07-05-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD”
organizacja kursów szkoleniowych dla zespołów pododdziału udarowego w 2008 r.
07-05-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD”
opracowanie krajowej mapy zapotrzebowania na rehabilitację kardiologiczną oraz ocena stanu rehabilitacji kardiologicznej w Polsce w 2008 roku
07-05-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – "POLKARD"
monitorowanie udaru mózgu oraz stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu
07-05-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006–2008”
utworzenie sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu z zakupem spirometrów i smokoly’zerów
21-04-2008
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
wybór realizatorów w 2008 roku zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów kardiologii inwazyjnej w klinikach/oddziałach kardiologii dla dorosłych, w tym pierwotnej angioplastyki w świeżym zawale serca
07-04-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego
28-03-2008
Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych na rok 2008
26-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
wdrożenie i poprawa dostępności do małoinwazyjnych technik chirurgicznych ablacji w opornym na leczenie farmakologiczne migotaniu przedsionków
26-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006 - 2008 ”
program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce
26-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia chorób Układu Sercowo –Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
pilotażowy program oceniający możliwość i efektywność kompleksowej prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych
19-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD
ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej z towarzyszącą umiarkowaną niedokrwienną niedomykalnością mitralną – program wieloośrodkowy
19-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
„Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej (NNM) (PIMaR Registry Polish Ischemic Mitral Regurgitation Registry)”.
18-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
analiza przyczyn redukcji zgonów sercowo-naczyniowych w Polsce w latach 1990-2005
14-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
„Analiza sytuacji w Polsce w porównaniu do wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA”.
13-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2007-2008: „Postaw Serce na Nogi”.
07-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – "POLKARD"
elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup aparatury monitorującej dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej
06-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – "POLKARD”
zakup wysokiej klasy angiokardiografu ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej
06-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 –"POLKARD”
wybór realizatorów w 2008 roku zadania obejmującego poprawę dostępności do badań echokardiograficznych.
04-03-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
Wczesna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z niewydolnością serca
29-02-2008
Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania ofert
Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
22-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu
22-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych lub modernizacja posiadanych aparatów
20-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
edukacja lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zasad promocji zdrowia oraz prewencji chorób układu krążenia
19-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
wybór realizatorów w 2008 roku zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów kardiologii inwazyjnej w klinikach/oddziałach kardiologii dla dorosłych, w tym pierwotnej angioplastyki w świeżym zawale serca
19-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD"
wybór realizatorów programu w zakresie zadania obejmującego leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w roku 2008
19-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD"
uzupełnienie braków w wyposażeniu Regionalnych Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz innych ośrodków odgrywających istotną rolę w poszczególnych województwach
18-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – „POLKARD”
zakup sprzętu dla nowotworzonych i istniejących poradni chorób naczyniowych mózgu przy pododdziałach udarowych
18-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – „POLKARD 2006-2008”
zakup sprzętu dla sal wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe
18-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
edukacja alumnów seminariów duchownych w Polsce nt. nowoczesnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego – pilotaż
18-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD"
zakup sprzętu dla oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze mózgu
18-02-2008
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej
30-01-2008
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
31-10-2007
UWAGA! ZMIANY!
Konkurs ofert świadczenia wysokospecjalistyczne → 2008 r.
07-09-2007
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
Wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych
24-08-2007
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych
07-08-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
zaprojektowanie, wdrożenie i realizacja ogólnopolskiego, wieloośrodkowego, prospektywnego rejestru zastosowania stentów uwalniających leki (DES) w leczeniu choroby niedokrwiennej serca z roczną obserwacją
12-07-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: „Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej – polski rejestr niedokrwiennej niedomykalności mitralnej (Polish Ischemic Mitral Regurgitation Registry – PIMaR)”
12-07-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: „Opracowanie programu realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na szczeblu powiatu w powiązaniu z już istniejącą siecią Ośrodków Regionalnych oraz planowaną siecią ośrodków wojewódzkich”
12-07-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: „Ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej z towarzyszącą umiarkowaną niedokrwienną niedomykalnością mitralną – program wieloośrodkowy”
12-07-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: "Ocena czynników ryzyka i wyników leczenia operacyjnego mechanicznych powikłań zawału serca"
05-07-2007
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
Przygotowanie do druku opracowania w formie monografii pt. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia
05-07-2007
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
„Przygotowanie do druku opracowania w formie monografii pt. Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”.
02-07-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Analiza skuteczności chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej z użyciem technik małoinwazyjnych w porównaniu z metoda klasyczną (z użyciem krążenia pozaustrojowego) – program wieloośrodkowy
02-07-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Prowadzenie i rozbudowa ogólnopolskiego rejestru chorych z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, nadciśnieniem tętniczym opornym i nadciśnieniem tętniczym wtórnym
02-07-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Tworzenie regionalnych ośrodków referencyjnych prewencji chorób serca i naczyń na tle miażdżycy w zakresie strategii wysokiego ryzyka. Wprowadzenie zasad kontroli jakości i oceny skuteczności programów prewencji
27-06-2007
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych
19-06-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
wyposażenie ośrodków regionalnych w aparaturę, która pozwoli na realizację rehabilitacji domowej z wykorzystaniem telemedycyny
05-06-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
przygotowanie prospektywnej oceny osób zbadanych w programie WOBASZ realizowanym w latach 2003-2005
31-05-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
program szkolenia lekarzy rodzinnych i pielęgniarek w zakresie prewencji chorób serca i naczyń – cz. I 2007 r
31-05-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD”
wybór realizatorów programu w zakresie zadania obejmującego leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w roku 2007
30-05-2007
Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie "Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe"
program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy
28-05-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
model nadzoru nad chorymi z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca w warunkach domowych w latach 2007 – 2008
28-05-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
ocena rozpowszechnienia udaru mózgu oraz monitorowanie skuteczności bezpieczeństwa stosowanych metod leczenia i profilaktyki udarów mózgu
28-05-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
przygotowanie i wdrożenie w ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej programów leczenia ostrej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia, metodą wewnątrzustrojowego natleniania ECMO u noworodków i dzieci w ramach skoordynowanego ogólnopolskiego programu POLKARD – ECMO
28-05-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego w 2007 r
11-05-2007
Informacji o przesunięcie terminu składania ofert
opracowanie programu realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na szczeblu powiatu w powiązaniu z już istniejącą siecią Ośrodków Regionalnych oraz planowaną siecią ośrodków wojewódzkich
09-05-2007
Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci
09-05-2007
Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
09-05-2007
Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
07-05-2007
Ogłoszenie o przesunięcie terminu składania ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych
24-04-2007
Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
17-04-2007
Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe” - Moduł 1 i Moduł 2
16-04-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych lub modernizację posiadanych aparatów
16-04-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
tworzenie ogólnopolskiej sieci referencyjnych ośrodków pełnej diagnostyki nadciśnienia – zakup 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego
13-04-2007
Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych "Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce"
wybór realizatorów wymienionego zadania na lata 2007 – 2008, tj. ośrodków koordynujących i regionalnych
06-04-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD
tworzenie regionalnych ośrodków referencyjnych prewencji chorób serca i naczyń na tle miażdżycy w zakresie strategii wysokiego ryzyka
04-04-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD”
opracowanie programu realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na szczeblu powiatu w powiązaniu z już istniejącą siecią Ośrodków Regionalnych oraz planowaną siecią ośrodków wojewódzkich
04-04-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD”
wczesna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z niewydolnością serca
02-04-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
zakup aparatury stanowiącej niezbędne wyposażenie istniejących już Regionalnych Ośrodków Rehabilitacji Kardiologicznej w systemy telemedycznego monitorowania rehabilitacji w miejscu zamieszkania
30-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej z towarzyszącą umiarkowaną niedokrwienną niedomykalnością mitralną
30-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006-2008”
przygotowanie i wdrożenie w ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej programów leczenia ostrej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia
29-03-2007
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w ramach „Narodowego programu profilaktyki i chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zakup głowic (przezklatkowych i przezprzełykowych) do echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej
29-03-2007
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w ramach „Narodowego programu profilaktyki i chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zakup aparatury do badań elektrofizjologicznych i ablacji w ośrodkach referencyjnych kardiologii dziecięcej
29-03-2007
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w ramach „Narodowego programu profilaktyki i chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
w zakresie zadania pn.: „Uzupełnienie braków w wyposażeniu 8 ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej, które nie są Regionalnymi Ośrodkami KRK i spełniają wiodącą rolę w województwach”
28-03-2007
Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - „POLKARD”
Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej – polski rejestr niedokrwiennej niedomykalności mitralnej
27-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - "POLKARD"
zaprojektowanie, wdrożenie i realizacja ogólnopolskiego rejestru kardiomiopatii przerostowej
26-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD”
ocena rozpowszechnienia udaru mózgu oraz monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu
26-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - "POLKARD"
wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych
23-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora zadania pn.: „Ocena czynników ryzyka i wyników leczenia operacyjnego mechanicznych powikłań zawału serca”.
23-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora, na realizację zadania pn.: „Polski Rejestr Pacjentów z Ostrą Niewydolnością Serca.”
23-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD”
analiza skuteczności chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej z użyciem technik małoinwazyjnych w porównaniu z metoda klasyczną (z użyciem krążenia pozaustrojowego) – program wieloośrodkowy
23-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora programu w zakresie zadania obejmującego zaprojektowanie, wdrożenie i zrealizowanie ogólnopolskiego Rejestru udarów mózgu
22-03-2007
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
22-03-2007
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy
22-03-2007
Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
22-03-2007
Unieważnienie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
„Wyposażenie ośrodków regionalnych w aparaturę, która pozwoli na realizację rehabilitacji domowej z wykorzystaniem telemedycyny (stacje nadzorujące i aparaty dla pacjentów)”
16-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
wybór realizatora zadania pn. „Program szkolenia lekarzy rodzinnych i pielęgniarek w zakresie prewencji chorób serca i naczyń – cz. 1. 2007 rok: przygotowanie materiałów i części metodycznej oraz przygotowanie pilotażu
16-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
wybór realizatorów „Szkolenia adeptów pediatrycznej kardiologii inwazyjnej”
13-03-2007
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej
08-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
przygotowanie prospektowej oceny osób zbadanych w programie WOBASZ realizowanym w latach 2003 - 2005
06-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
wybór realizatora zadania pn.: „Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce”
02-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
zaprojektowanie, wdrożenie i realizacja ogólnopolskiego, wieloośrodkowego, prospektywnego rejestru zastosowania stentów uwalniających leki (DES) w leczeniu choroby niedokrwiennej serca
02-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
zrealizowanie atlasu zróżnicowania regionalnego umieralności z powodu chorób układu krążenia
01-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiego rejestru chorych z omdleniami”
01-03-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
włączenie do realizacji zadań w zakresie prewencji celów zawarty w dokumencie WHO: „Globalna strategia w sprawie żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia”
26-02-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora zadania pn.: „Prowadzenie i rozbudowa ogólnopolskiego rejestru chorych z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, nadciśnieniem tętniczym opornym i nadciśnieniem tętniczym wtórnym
22-02-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora programu w zakresie zadania pn.: „Rejestr nadciśnienia płucnego tętniczego w latach 2007 – 2008”
22-02-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatorów programu na rok 2007 w zakresie zadania pn.: „Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego w 2007 r.”
20-02-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006 - 2008"
Wybór realizatorów w 2007 roku programu w zakresie zadania pn.: „Organizacja kursów szkoleniowych dla zespołów pododdziału udarowego w 2007 r.”
16-02-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006 - 2008"
Wybór realizatorów zadania pn.: „Szkolenie adeptów kardiologii interwencyjnej dla dorosłych w 2007 roku”
16-02-2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
aktualizacja Systemu Informacji Prawnej LEX Omega
Nr MZ-AGA-270-2060/JP/07

14-02-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006 - 2008".
model nadzoru nad chorymi z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca w warunkach domowych w latach 2007 - 2008
06-02-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora zadania pt.: „Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci w latach 2007 - 2008.”
31-01-2007
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
Wdrożenie i prowadzenie Rejestru chorych(dorosłych) na cukrzycę
24-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych o profilu rehabilitacyjnym w oddziałach neurologicznych
24-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup sprzętu dla oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze mózgu
22-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu
22-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych lub modernizacja posiadanych aparatów
18-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 - 2008”
zakup sprzętu dla sal wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe
18-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 - 2008”
zakup sprzętu dla nowotworzonych i istniejących poradni chorób naczyniowych mózgu przy pododdziałach udarowych
17-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej
12-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
kardiologia dziecięca – aparatura do badań elektrofizjologicznych i ablacji
11-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD”
uzupełnienie braków w wyposażeniu 8 ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej, które nie są Regionalnymi Ośrodkami KRK i spełniają wiodącą rolę w województwach
11-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
zakup aparatury stanowiącej niezbędne wyposażenie istniejących już Regionalnych Ośrodków Rehabilitacji Kardiologicznej w systemy telemedycznego monitorowania rehabilitacji w miejscu zamieszkania
11-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
opracowanie i wprowadzenie programów edukacyjnych dla lekarzy pierwszego kontaktu opartych na wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących przewlekłej niewydolności serca
09-01-2007
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup aparatury monitorującej dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologiczneji
01-12-2006
Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2006-2008"
zakup testów i odczynników do badań przesiewowych w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy), fenyloketonurii i mukowiscydozy.
wykonywanie badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy) fenyloketonurii i mukowiscydozy.
koordynacja i nadzór merytoryczny nad badaniami przesiewowymi w Polsce, kontrola jakości badań przesiewowych w całym kraju, prowadzenie Rejestru noworodków objętych badaniami przesiewowymi

03-11-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-edukacja i rehabilitacja kardiologiczna w prewencji pierwotnej i wtórnej
03-11-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - realizacja techniki małoinwazyjnego pobierania tętnicy promieniowej
30-10-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej pilotaż 2006
30-10-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - nowe metody kardiochirurgiczne oraz metody mechanicznego wspomagania serca
16-10-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
opracowanie wieloośrodkowego programu leczenia ostrej krytycznej niewydolności serca z wykorzystaniem tanich metod krótkoterminowego mechanicznego wspomagania serca
05-10-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
bieżąca analiza czynników społecznych, ekonomicznych i socjologicznych oraz ich potencjalnego związku z wskaźnikami zachorowalności oraz umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego w Polsce
04-10-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Program wdrożenia modelu wczesnej ambulatoryjnej opieki lekarskiej rehabilitacji pacjentów po (niepowikłanych) operacjach kardiochirurgicznych
25-09-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008
Opracowanie programu edukacyjnego dla nauczycieli i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę
25-09-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008
Opracowanie i organizacja programu szkoleń lekarzy rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki oraz opieki nad chorymi na cukrzycę
25-09-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008
Opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Rejestru chorych (dorosłych) na cukrzycę oraz Rejestru Wieku Rozwojowego
21-09-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET- I Etap
15-09-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
przygotowanie i wdrożenie pilotażowego programu uwzględniającego potrzeby sprzętowe na rzecz diagnostyki i terapii zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu
15-09-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
leczenia krytycznej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia z zastosowaniem ciągłego pozaustrojowego natleniania ECMO
05-09-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
monitorowanie rozpowszechnienia udaru mózgu oraz skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu
25-08-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce
10-08-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008”
pn. "Produkcja immunoglobuliny anty Rh-D" (profilaktyka konfliktu matczyno – płodowego w zakresie antygeny D z układu Rh)
01-08-2006
Sprostowania do ogłoszenia
Tworzenie Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu przy Pododdziałach Udarowych klasy A lub B lub dofinansowanie istniejących Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu w jednostkach posiadających Pododdziały Udarowe klasy A lub B
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-czynniki społeczne, ekonomiczne i socjologiczne a choroby serca i naczyń
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-WOBASZ Senior
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-edukacja i rehabilitacja kardiologiczna w prewencji pierwotnej i wtórnej
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-pracownia diagnostyki omdleń
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-standardy oddziałów dziennych diagnostyki i terapii NT
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-Postaw Serce na Nogi
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-sieć ośrodków rehabilitacji kardiologicznej
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-genetyczne rozpoznawanie hipercholesterolemii rodzinnej
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-prowadzenie Krajowego Rejestru Chorych na Hipercholesterolemię Rodzinną
01-08-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-opracowanie Narodowych Norm Żywienia ze szczególnym uwzględnieniem prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego
19-07-2006
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej n. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
tworzenie sal wczesnej rehabilitacji w Oddziałach Neurologicznych w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe typu A lub B
13-07-2006
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej n. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu i aparatury stanowiących niezbędne wyposażenie wyłonionych w drodze konkursu Regionalnych Ośrodków Rehabilitacji Kardiologicznej
13-07-2006
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej n. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
tworzenie Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu przy Pododdziałach Udarowych klasy A lub B lub dofinansowanie istniejących Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu w jednostkach posiadających Pododdziały Udarowe klasy A lub B
07-07-2006
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Program opieki paliatywnej – przygotowanie panelu zespołów wsparcia – realizacja szkoleń w zakresie opieki paliatywnej
07-07-2006
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
tworzenie oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze mózgu i doposażenie istniejących oddziałów prowadzących wczesną kompleksową rehabilitację poudarową
30-06-2006
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora i koordynatora Program Eliminacja Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2006-2008
modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci
29-06-2006
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
29-06-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce w Polsce” na lata 2006 – 2008
opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Rejestru chorych (dorosłych) na cukrzycę oraz Rejestru Wieku Rozwojowego."
29-06-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce w Polsce” na lata 2006 – 2008
"Promocja" problematyki cukrzycy i zdrowego trybu życia w mediach (prasa, radio, telewizja, internet)
29-06-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce w Polsce” na lata 2006 – 2008
opracowanie i organizacja programu szkoleń lekarzy rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki oraz opieki nad chorymi na cukrzycę
26-06-2006
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej
21-06-2006
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
19-06-2006
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
w ramach zadania pn.: „Ocena odległa skuteczności edukacji pacjentów z niewydolnością serca i ich rodzin na zachowania prozdrowotne i rokowanie tej grupy chorych wraz z oceną epidemiologiczną tej populacji”
14-06-2006
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Kardiologia dziecięca – sprzęt do wykonywania zabiegów przezskórnych przy użyciu fal o częstotliwości radiowej (RF) w wadach wrodzonych serca
14-06-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym
14-06-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program szkolenia lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej - jednodniowe minimum onkologiczne
09-06-2006
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
„Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008”
zadania:zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej średniej klasy
07-06-2006
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
„Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”
06-06-2006
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 "POLKARD 2006-2008" zadania: poprawa dostępności do zabiegów elektrofizjologii w klinikach
02-06-2006
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert konkursowych na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew na lata 2005 – 2008,
Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2011

02-06-2006
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
"Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2006-2010"
31-05-2006
Ogłoszenie uzupełniające o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" zadania: wykrywania raka jelita grubego
31-05-2006
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
30-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008: SMS
30-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 - Ogólnopolski Rejestr Kardiomiopatii Przerostowej
30-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008: PP400M
30-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008: Media.
30-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 – Rejestr chorych z niewydolnością serca w klasie czynnościowej NYHA IV
30-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – organizacja kursów szkoleniowych dla zespołów pododdziału udarowego”
25-05-2006
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" zadania:wykrywania raka jelita grubego
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - leczenie krytycznej, ostrej niewydolności serca
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - nowe metody kardiochirurgiczne oraz metody mechanicznego wspomagania serca
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - realizacja techniki małoinwazyjnego pobierania tętnicy promieniowej
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - analiza skuteczności chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- przydatności małoinwazyjnych technik chirurgicznej ablacji w opornym na leczenie farmakologiczne migotaniu przedsionków
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- leczenia krytycznej niewydolności oddechowej
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej pilotaż 2006
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- monitorowania regionalnej oksymetrii mózgowej ( rSO2 )
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-Ocena czynników ryzyka i wyników leczenia operacyjnego mechanicznych powikłań zawału serca
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- operacje oszczędzające zastawkę aortalną
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008- "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – Neurologia – szkolenie w zakresie procedur wewnątrznaczyniowych
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008- "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – zróżnicowania umieralności i chorobowości sercowo - naczyniowej
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008- "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – monitorowanie stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu
19-05-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008- "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- monitorowanie umieralności przedwczesnej z powodu chorób układu krążenia
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program rozwoju opieki paliatywnej – dostosowanie wybranych ośrodków do realizacji programu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, doposażenie ośrodków opieki paliatywnej
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program rozwoju opieki paliatywnej, na lata 2006-2008, Przygotowanie personelu zespołów wsparcia, realizacja szkoleń w zakresie opieki paliatywnej.
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatora i koordynatora programu polityki zdrowotnej
"Programu Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2006-2008"
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, na lata 2006-2008.
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” - Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce” – KOORDYNACJA lub OŚRODEK REGIONALNY
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z "European Leukemia Net"
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarnicznych chłoniaków złośliwych u dzieci
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych
11-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
04-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pn. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2011”
04-05-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
programu polityki zdrowotnej „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005 – 2008”
28-04-2006
Komunikat dotyczący zmiany wymagań stawianych Oferentom
określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
28-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – poprawa dostępności do rehabilitacji dla chorych z udarem mózgu
28-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – Rehabilitacja - oddziały neurologiczne o profilu rehabilitacyjnym
26-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD - Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych
26-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: POLKARD 2006-2008 - Szkolenie w elektroterapii serca
26-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: POLKARD 2006 - 2008 Szkolenie – adepci elektroterapii serca
26-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 – Ogólnopolski rejestr dostępności metod diagnostyki zatorowości płucnej w oddziałach kardiologicznych
26-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – POLKARD 2006-2008
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD: monitorowanie w elektrokardiologii
13-04-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
13-04-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, utworzenie i funkcjonowanie biura dla potrzeb obsługi programu
13-04-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, wykonanie kolonoskopii
13-04-2006
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, realizacja szkoleń
12-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: "Nadciśnienie – aparatura usg i 24-godz. rejestratory"
12-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: "Nadciśnienie – aparatura polisomnograficzna"
12-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006 - 2008 ”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej „POLKARD 2006-2008 - Rejestr nadciśnienia tętniczego”.
12-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 - Ogólnopolski rejestr chorych po transplantacji serca
12-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – Rehabilitacja - sale wczesnej rehabilitacji w Oddziałach Neurologicznych posiadających Pododdziały Udarowe typu A lub B
12-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 - Szkolenie
12-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
poradnie chorób naczyniowych przy pododdziałach udarowych klasy A lub B
12-04-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
odległa ocena skuteczności edukacji chorych z niewydolnością serca i ich rodzin
20-03-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
Kardiologia dziecięca – aparatura dla poradni kardiologii dziecięcej , oddziałów terenowych kardiologii dziecięcej i klinik kardiologii dziecięcej AM
20-03-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008”
Kardiologia dziecięca – aparatura dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej III stopnia referencyjności
20-03-2006
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
Kardiologia dziecięca – sprzęt do wykonywania zabiegów przezskórnych przy użyciu fal o częstotliwości radiowej (RF) w wadach wrodzonych serca
08-12-2005
Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Zapobieganie występowaniu wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała oraz ich negatywnych skutków zdrowotnych
05-12-2005
Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt. „Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET – I etap”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
18-11-2005
Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt. „Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET – I etap”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
15-11-2005
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005, zadanie: Program Rozwoju Opieki Paliatywnej
24-10-2005
Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej - „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2003 – 2005”
opracowanie wzorcowego projektu lokalnej sieci rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej realizowanej we współpracy z oddziałami kardiologicznymi oraz przygotowanie ogólnopolskiego projektu sieci ośrodków stacjonarnej i ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej
11-08-2005
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania pn. „Opracowanie systemu gromadzenia i analizy danych epidemiologicznych
w zakresie chorób sercowo-naczyniowych w Polsce w celu optymalnego kreowania polityki zdrowotnej na poziomie centralnym i regionalnym”

11-08-2005
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”,
w zakresie zadania pn. „Wdrożenie, realizacja i ocena pilotażowego wzorcowego projektu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej uwzględniającego metody telekardiologii w nadzorze chorych rehabilitowanych w warunkach domowych"
11-08-2005
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania pn. „Ocena efektywności leczenia przy pomocy wszczepialnych kardiowerterów/defibrylatorów serca w prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej w warunkach polskich”
03-08-2005
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych – zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii
03-08-2005
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów z zakresu elektrokardiologii – modernizacja lub zakup aparatury do elektrofizjologii
03-08-2005
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych – zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii
03-08-2005
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów z zakresu elektrokardiologii – modernizacja lub zakup aparatury do elektrofizjologii
11-07-2005
Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego poprawę dostępności do badań echokardiograficznych
zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej dla dorosłych
11-07-2005
Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego uzupełnienie sprzętu w ośrodkach referencyjnych rehabilitacji kardiologicznej
zakup lub modernizacja echokardiografów, zestawów do ergospirometrycznej próby wysiłkowej, zestawów do treningu sterowanego komputerowo oraz zestawów do 24 godzinnej rejestracj