Ministerstwo 
Zdrowia
Refundacja


WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA
⇒ Poszczególne państwa


Albania
Porozumienie miedzy Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Zdrowia Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Warszawie, w dniu 4 września 1991 r.

Austria
Umowa miedzy Polska Rzecząpospolitą Ludowa a Republika Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia podpisana w Warszawie, w dniu 23 maja 1975 r.

Chiny
Memorandum o Porozumieniu miedzy Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisane w Warszawie, w dniu 25 maja 2007 r.

W dniach 18-21 września br. Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz, odbył wizytę w Chińskiej Republice Ludowej, stanowiącą początek wymiany doświadczeń i współpracy ministerstw w zakresie polityki lekowej. Efektem podjętej współpracy była wizyta złożona 10 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Zdrowia RP przez delegację Ministerstwa Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej na czele z Wiceministrem Huang Jiefu. Spotkanie stało się okazją do szerszego przedstawienia systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym systemu ubezpieczeń zdrowotnych, które były przedmiotem szczególnego zainteresowania strony chińskiej.

Chorwacja, Czarnogóra, Słowenia, Macedonia
Porozumienie miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisane w Warszawie, w dniu 20 października 1957 r.

Gruzja
W dniach 16 - 19 lipca 2012 r., w Ministerstwie Zdrowia przebywali przedstawiciele Państwowej Agencji Regulacyjnej do spraw Medycyny Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych Gruzji. W trakcie wizyty goście (eksperci odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie polityk publicznych) uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami z Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Głównym celem wizyty było zapoznanie partnerów gruzińskich między innymi z założeniami polskiego systemu opieki zdrowotnej, funkcjonowania inspekcji farmaceutycznej, systemem ochrony praw pacjenta, systemem kształcenia w zawodach medycznych oraz z zasadami powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Wizyta była również okazją do wzmocnienia współpracy pomiędzy resortami zdrowia Polski i Gruzji w ramach realizacji założeń Partnerstwa Wschodniego.

Indie
Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisana w Warszawie, w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Izrael
Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisana w Jerozolimie, w dniu 11 września 2006 r.

Plan Współpracy do Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny na lata 2010-2015, podpisany w Jerozolimie, w dniu 24 lutego 2011 r.

Korea Południowa
Declaration of Cooperation podpisana w Seulu w dniu 6 lipca 2012 r.

Memorandum of Understanding between the Ministry of Health of the Republic of Poland and the Ministry of Health and Welfare of the Republic of Korea on cooperation in the field of health care and medical science, podpisane w Warszawie, w dniu 23 maja 2013 r.

Powyższe dokumenty nie są umowami międzynarodowymi w rozumieniu ustawy o umowach międzynarodowych Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443.

W dniach 2-7 lipca 2012 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych w Republice Korei, podczas której Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz podpisał w Seulu Deklarację o Współpracy w dziedzinie polityki lekowej.

W ramach rozwijania współpracy dwustronnej organizowane były spotkania robocze w Republice Korei i w Polsce podczas których przedstawiciele Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazywali informacje nt. obowiązujących procedur rejestracyjnych, a także opracowali praktyczny przewodnik w tym zakresie.

W dniach 22-23 maja 2013 r. zorganizowana została wizyta Ministra Zdrowia i Dobrobytu Republiki Korei w Warszawie. W trakcie spotkania na szczeblu Ministrów Zdrowia uroczyście podpisano Memorandum o Porozumieniu o współpracy w obszarze zdrowia i nauk medycznych.

Mołdawia
Umowa miedzy Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Baku, w dniu 13 września 2011 r.

Mongolia
Protokół o Współpracy miedzy Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia Mongolii na lata 2011-2014. podpisany w Warszawie, w dniu 16 grudnia 2011 r.

Niemcy
Umowa miedzy Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Federalnym Ministrem Młodzieży. Rodziny. Kobiet i Zdrowia Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Warszawie, w dniu 10 listopada 1989 r.

Umowa ramowa miedzy Rzecząpospolitą Polska a Republika Federalna Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym podpisana w Warszawie, w dniu 21 grudnia 2011 r.

28 maja 2013 r. po zakończonym procesie ratyfikacyjnym, Umowa ramowa weszła w życie. Obecnie trwają prace nad opracowaniem projektów porozumień wykonawczych, które będą zawierane przez poszczególne województwa i landy w celu zapewnienia możliwie najlepszej opieki w zakresie ratownictwa medycznego.

Umowa została zawarta, aby zwiększać skuteczność i poszerzać dostęp do zespołów ratunkowych osobom, które zamieszkują lub przebywają na obszarze przygranicznym. Oznacza to, że polskim obywatelom pomocy udzielać mogą również zespoły niemieckiego pogotowia ratunkowego. Ratyfikowana umowa daje większe możliwości w porównaniu do Umowy z 1997 r. między Polską a RFN o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych, ułatwiając organizację pomocy w indywidualnych, nagłych przypadkach i jednocześnie staje się przykładem współpracy polsko-niemieckiej w sprawach ważnych i bliskich obywatelowi.

Ponadto współpraca ze stroną niemiecką jest także prowadzona w ramach inicjatyw:

Letnia Akademia Zdrowia Psychicznego
Stanowi jeden z pierwszych wspólnych projektów w dziedzinie ochrony zdrowia, realizowanych przez dwa państwa członkowskie UE oraz kraj trzeci, Ukrainę. Po pierwszych dwóch edycjach uniwersyteckich trójstronnych Summer Schools przeprowadzonych w 2011 r. w Niemczech i w 2012 r. w Polsce, kolejna edycja Letniej Akademii Zdrowia Psychicznego została przeprowadzona w dniach 15-21 września 2013 r. we Lwowie przez partnera ukraińskiego.

Kursy językowe dla pracowników Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
We wrześniu 2013 r. odbyła się kolejna edycja kursów językowych dla pracowników Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Kursy te służą podnoszeniu kompetencji językowych uczestników i tym samym podniesienia możliwości udzielania pomocy na obszarze przygranicznym przez zespoły pogotowia ratunkowego z obu państw.

Rosja
Protokół o współpracy miedzy Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia i Przemysłu Medycznego Federacji Rosyjskiej w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisany w Warszawie, w dniu 18 lutego 1995 r.

Tunezja
Umowa miedzy Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia Republiki Tunezyjskiej o współpracy w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Tunisie, w dniu 7 maja 1996 r.

Włochy
Memorandum o Porozumieniu miedzy Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Włoskiej w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych podpisane w Warszawie, w dniu 12 marca 1999 r.

Zakon Maltański
Umowa o współpracy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Suwerennym Wojskowym Zakonem Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanym Rodyjskim i Maltańskim podpisana w Warszawie, w dniu 14 maja 2007 r.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3768

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions