Ministerstwo 
Zdrowia
Refundacja


POLSKA POMOC ROZWOJOWA


Ustawa z dn. 16.09 2011 r. o współpracy rozwojowej zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do przygotowania Wieloletniego programu współpracy rozwojowej. Następnie na podstawie Wieloletniego programu przygotowywany jest roczny Plan współpracy rozwojowej.

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 został przyjęty przez Radę Ministrów 20 marca 2012 r. Plan obejmuje działania realizowane za pośrednictwem MSZ ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową oraz ze środków budżetowych MSZ.

W ramach Planu współpracy rozwojowej w 2012 r. Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, jednostka podległa Ministrowi Zdrowia, zrealizowało projekt „Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie gospodarowania chemikaliami i ochrony środowiska w Armenii".

W ramach Planu współpracy rozwojowej w 2013 r. realizowane będą następujące projekty resortu zdrowia:
1) Krajowe Centrum ds. AIDS, „Szkolenie diagnostów ukraińskich w zakresie / najnowszych technik laboratoryjnych HIV/AIDS w polskich laboratoriach referencyjnych-podwyższanie standardów opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS na Ukrainie",
2) Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, „System zarządzania chemikaliami- zbliżenie legislacji krajowej Mołdowy oraz jej instytucji do standardów unijnych oraz międzynarodowych",
3) Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji",
4) Biuro do Spraw Substancji Chemicznych realizuje dwuletni projekt z roku ubiegłego „Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla specjalistów w zakresie gospodarowania chemikaliami i ochrony środowiska w Armenii".

Ustawa z dn. 16.09 2011 r. o współpracy rozwojowej powołuje do życia Radę Programową Współpracy Rozwojowej, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Spraw Zagranicznych do spraw współpracy rozwojowej. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia w Radzie zasiada Pan Krzysztof Chlebus, Podsekretarz Stanu.
Plan współpracy rozwojowej 2013
Wieloletni program rozwojowej 2012-2015
http://www.polskapomoc.gov.pl


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6568

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions