Ministerstwo 
Zdrowia


Nowe akty prawneUWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje elektroniczną bazą aktów prawnych. Z tego powodu nie mamy możliwości przesyłania użytkownikom serwisu tekstów rozporządzeń i ustaw niezamieszczonych na naszych stronach.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem
www.cokprm.gov.pl w dziale: "Najnowsze Akty Prawne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".
08-03-2012
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
Dz.U.12.260 → z dnia 9 marca 2012 r.
11-01-2012
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.10.73 → z dnia 08 grudnia 2011 r.
23-12-2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
Dz.U.11.294.1739 → z dnia 30 grudnia 2011 r.
03-11-2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Dz.U.11.237.1420 → z dnia 08 listopada 2011 r.
01-09-2011
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Komisji Ekonomicznej
Dz.Urz.MZ.11.7.61 → z dnia 1 października 2011 r.
31-08-2011
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw pulmonologii
Dz.Urz.MZ.11.7.60 → z dnia 1 października 2011 r.
18-08-2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Dz.U.11.182.1086 → z dnia 12 września 2011 r.
08-08-2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.11.165.993 → z dnia 11 sierpnia 2011 r.
29-07-2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
Dz.U.11.161.976 → z dnia 4 sierpnia 2011 r.
05-11-2010
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
Dz.U.10.215.1416 → z dnia 16 listopada 2010 r.
28-10-2010
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2011
Dz.Urz.MZ.10.12.70 → z dnia 29 października 2010 r.
23-09-2010
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku CE
Dz.U.10.186.1252 → z dnia 6 października 2010 r.
23-07-2010
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.10.63 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.
08-07-2010
Zarządzenie Ministra Zdrowia sprawie Narodowego Centrum Krwi
Dz.Urz.MZ.10.9.60 → z dnia 21 lipca 2010 r.
22-06-2010
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych
Dz.Urz.MZ.10.9.55 → z dnia 21 lipca 2010 r.
18-06-2010
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego
Dz.U.10.118.803 → z dnia 2 lipca 2010 r.
14-06-2010
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS
Dz.Urz.MZ.10.8.49 → z dnia 17 czerwca 2010 r.
11-06-2010
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Banku Tkanek Oka
Dz.Urz.MZ.10.8.46 → z dnia 17 czerwca 2010 r.
20-05-2010
USTAWA o wyrobach medycznych
Dz.U.10.107.679 → z dnia 17 czerwca 2010 r.
26-04-2010
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badania czytelności ulotki
Dz.U.10.84.551→ z dnia 18 maja 2010 r.
25-03-2010
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Audytu
Dz.Urz.MZ.10.5.34 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.
12-03-2010
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ośrodków dawców szpiku
Dz.U.10.54.330→ z dnia 6 kwietnia 2010 r.
02-12-2009
USTAWA o izbach lekarskich
Dz.U.09.219.1708 → z dnia 22 grudnia 2009 r.
21-08-2009
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych
Dz.U.09.137.1126→ z dnia 27 sierpnia 2009 r.
06-08-2009
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej
Dz.U.09.130.1074→ z dnia 18 sierpnia 2009 r.
17-07-2009
USTAWA o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U.09.122.1007→ z dnia 4 sierpnia 2009 r.
16-07-2009
USTAWA o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U.09.144.1175→ z dnia 4 września 2009 r.
30-06-2009
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych
Dz.U.09.105.869→ z dnia 2 lipca 2009 r.
24-04-2009
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U.09.95.788 → z dnia 19 czerwca 2009 r.
16-02-2009
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece
Dz.U.09.31.215 → z dnia 26 lutego 2009 r.
05-12-2008
USTAWA o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U.08.237.1653 → z dnia 31 grudnia 2008 r.
04-12-2008
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii
Dz.Urz.MZ.08.13.87 → z dnia 12 grudnia 2008r
24-11-2008
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych
Dz.U.08.210.1327 → z dnia 28 listopada 2008 r.
28-10-2008
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
Dz.U.08.197.1224 → z dnia 5 listopada 2008 r.
01-10-2008
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U.08.184.1143 → z dnia 17 października 2008 r.
18-09-2008
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U.08.177.1094 → z dnia 3 października 2008 r.
04-09-2008
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów
Dz.U.08.177.1092 → z dnia 3 października 2008 r.
28-07-2008
Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Banku Tkanek Oka
Dz.Urz.MZ.08.08.34 → z dnia 29 lipca 2008r.
03-07-2008
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 lipca 2008 r.
18-06-2008
PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo wodne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 czerwca 2008 r.
27-03-2008
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych
Dz.U.08.59.366 → z dnia 9 kwietnia 2008 r.
17-03-2008
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Korzyści
Dz.U.08.58.356 → z dnia 8 kwietnia 2008 r.
12-03-2008
USTAWA o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U.08.58.351 → z dnia 8 kwietnia 2008 r.
31-10-2007
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Biura Rozliczeń Międzynarodowych
Dz.Urz.MZ.07.16.89 → z dnia 31 października 2007r
17-09-2007
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych
Dz.Urz.MZ.07.14.76 → z dnia 1 października 2007 r.
10-07-2007
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich
Dz.Urz.MZ.07.11.43 → z dnia 30 lipca 2007 r.
05-07-2007
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw geriatrii
Dz.Urz.MZ.07.11.41 → z dnia 30 lipca 2007 r.
23-04-2007
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
Dz.Urz.MZ.07.08.28 → opublikowane 24 kwietnia 2007 r.
05-03-2007
Ustawa o produktach biobójczych
Dz.U.07.39.252
Tekst jednolity
08-01-2007
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U.07.14.89
Tekst jednolity
10-07-2006
USTAWA o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U.06.122.851
Tekst jednolity
29-07-2005
USTAWA o przeciwdziałaniu narkomanii
Dz.U.05.179.1485
21-07-2005
USTAWA o wyrobach medycznych
TEKST JEDNOLITY
16-12-2004