Ministerstwo 
Zdrowia


Uwagi do
1. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do ich zgłaszania
2. projektu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu gromadzenia informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi


1. Biuro Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
2. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
3. Zakład opieki Zdrowotnej Poznań - Jeżyce
4. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
5. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
6. Biuro Informacji Toksykologicznej
7. Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
8. Insytut Medycyny Pracy im.Prof.J.Nofera
9. Ministerstwo Sprawiedliwości
10. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
11. Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
12. Minister Finansów
13. Ministertwo Obrony Narodowej
14. Minister Środowiska
15. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
16. Centrum Informacji Toksykologicznej i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć AM w Gdańsku
17. Główny Inspektor Sanitarny
18. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
19. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
20. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
21. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
22. Minister Sportu
23. Instytut Przemysłu Organicznego
24. Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
25. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
26. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
27. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
28. Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków CzystościWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7237

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions