Ministerstwo 
Zdrowia


Uwagi do projektów rozporzadzeń:


Uwagi do projektów rozporzadzeń:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania i sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za zgłoszenie i powiadomienie o wyrobie, za zmianę danych objętych zgłoszeniem i powiadomieniem oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku CE1. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 9 lipca 2010r.

2. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 16 lipca 2010r.

3. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 4 sierpnia 2010r.

4. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 2 sierpnia 2010r.

5. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 6 sierpnia 2010r.

6. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 29 lipca 2010r.

7. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 12 lipca 2010r.

8. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 7 lipca 2010r.

9. Minister Gospodarki

10. Ministerstwo Członek Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

11. Minister Finansów
pismo nr FS12-0310-54-1/OKK/10

12. Minister Finansów
pismo nr FS12-0310-52-1/OKK/10

13. Minister Finansów
pismo nr FS12-0310-49-1/OKK/10

14. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15. Minister Pracy i Polityki Społecznej
pismo nr DP-I-022-1161(1)-BA/10

16. Minister Pracy i Polityki Społecznej
pismo nr DP-I-022-1194(1)-BA/10

17. Minister Rolnictwa i Rolnictwa Wsi
pismo z dnia 20 lipca 2010r.

18. Minister Rolnictwa i Rolnictwa Wsi
pismo z dnia 9 lipca 2010r.

19. Minister Rolnictwa i Rolnictwa Wsi
pismo z dnia 26 lipca 2010r.

20. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-981/10/ECh

21. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-1049/10/EM

22. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-996/10/TR

23. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-980/10/MP

24. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-982/10/JG

25. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-984/10/JG


Uwagi ciąg dalszy

[ 1 ]  [ 2 ]   [ 3 ]Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11220

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions