Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.


Dz.U.10.153.1031 → z dnia 23 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się opłatę za krew i poszczególne składniki krwi wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości:
1) 260,00 zł za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
2) 170,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych;
3) 130,00 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego po karencji;
4) 220,00 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego po redukcji patogenów;
5) 85,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;
6) 1 050,00 zł za preparat koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
7) 1 050,00 zł za preparat ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
8) 1 450,00 zł za preparat koncentratu granulocytarnego;
9) 250,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych;
10) 110,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej.
2. Określenie jednostka:
1) krwi pełnej konserwowanej, użyte w ust. 1 pkt 1, oznacza 450 ml (± 10%), bez antykoagulantu;
2) koncentratu krwinek czerwonych, użyte w ust. 1 pkt 2 i 9, oznacza 300 ml (± 100ml) składnika uzyskanego z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy, w zależności od rodzaju koncentratu krwinek czerwonych;
3) osocza świeżo mrożonego z krwi pełnej, użyte w ust. 1 pkt 3 i 4, oznacza co najmniej 150 ml, a jednostka osocza z aferezy oznacza 200 ml;
4) koncentratu krwinek płytkowych, użyte w ust. 1 pkt 5 i 10, oznacza krwinki płytkowe uzyskane z jednostki krwi pełnej.
3. Określenie preparat:
1) koncentratu krwinek płytkowych, użyte w ust. 1 pkt 6, oznacza dawkę terapeutyczną krwinek płytkowych uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego, zawierającą nie mniej niż 3x1011 krwinek płytkowych;
2) ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych, użyte w ust. 1 pkt 7, oznacza dawkę terapeutyczną krwinek płytkowych uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego, zawierającą nie mniej niż 3x1011 krwinek płytkowych;
3) koncentratu granulocytarnego, użyte w ust. 1 pkt 8, oznacza dawkę terapeutyczną koncentratu granulocytarnego uzyskanego przy użyciu separatora komórkowego, zawierającą nie mniej niż 1,2x1010 granulocytów.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1173).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2672

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions