Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Audytu


Dz.Urz.MZ.10.5.34 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.
zmiana:
Dz.Urz.MZ.2012.33

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu


Na podstawie art. 288 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Powołuje się Komitet Audytu w składzie:
1) Pan Jakub Szulc - przewodniczący Komitetu Audytu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie niezależni:
a) Pan Robert Bartold,
b) Pani Mirosława Boryczka,
c) Pani Stanisława Zwijacz-Niemiec.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6073

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions