Ministerstwo 
Zdrowia


Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:


Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego oraz wysokości opłaty za sporządzenie oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego

- w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

- w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych

- w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji
1. Agencja Oceny Technologii Medycznych pismo z dnia 21 września 2009 r.

2. Agencja Oceny Technologii Medycznych pismo z dnia 23 września 2009 r.

3. Rządowe Centrum Legislacji

4. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

6. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

7. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

8. Porozumienie Zielonogórskie

9. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego

10. Minister Członek Rady Ministrów

11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

12. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

13. Konfederacja Pracodawców Polskich

14. Minister Finansów

15. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

16. Minister Sprawiedliwości

17. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

19. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

20. Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

21. Minister Finansów

22. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

23. Porozumienie Zielonogórskie

24. Minister Pracy i Polityki Społecznej

25. Porozumienie Zielonogórskie

26. Konfederacja Pracodawców Polskich

27. Porozumienie Zielonogórskie

28. Wierzbowski Eversheds

29. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

30. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych

31. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

32. Izba Gospodarcza "Farmacja Polska"

33. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych

33. Konfederacja Pracodawców Polskich

34. Porozumienie Zielonogórskie
pismo nr PZ/CF/09/195

35. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

36. Narodowy Fundusz Zdrowia

37. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

38. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

39. Minister Sprawiedliwości

40. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

41. Agencja Oceny Technologii Medycznych
pismo nr AOTM/DD/1852/2009

42. Agencja Oceny Technologii Medycznych
pismo nr AOTM/1852/OT/073/295/09/ACh

43. Agencja Oceny Technologii Medycznych
pismo nr AOTM/DD/1905/2009

44. Rządowe Centrum Legislacji
pismo nr RCL. 142-1009/09

45. Rządowe Centrum Legislacji
pismo nr RCL. 142-1011/09

46. Rządowe Centrum Legislacji
pismo nr RCL. 142-1010/09

47. Rządowe Centrum Legislacji
pismo nr 142-1012/09

48. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED

49. Minister Finansów

50. Konfederacja Pracodawców Polskich

51. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" - 80

52. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

53. Minister Członek Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

54. Minister Pracy i Polityki Społecznej

55. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

56. Porozumienie Zielonogórskie
pismo nr PZ/CF/09/196

57. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

58. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

59. Porozumienie Zielonogórskie
pismo nr PZ/CF/09/193

60. Porozumienie Zielonogórskie
pismo nr PZ/CF/09/194

61. Naczelna Rada Lekarska

62. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki ZdrowotnejWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6441

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions