Ministerstwo 
Zdrowia
0


Apteki szpitalne


Apteki szpitalne, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, to apteki zaopatrujące szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy).


Apteki szpitalne świadczą usługi farmaceutyczne określone w art. 86 ust. 2 ustawy, a ponadto świadczą usługi farmaceutyczne (art.86 ust. 3), obejmujące:
• sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego,
• sporządzanie leków do żywienia dojelitowego,
• przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych,
• wytwarzanie płynów infuzyjnych,
• organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
• przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
• udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
• udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala,
• udział w racjonalizacji farmakoterapii,
• współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu.

W aptekach szpitalnych, poza udzielaniem usług farmaceutycznych, prowadzona jest ewidencja próbek do badań klinicznych oraz uzyskiwanych darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ustalane są procedury wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez aptekę szpitalną na oddziały oraz dla pacjenta (art.86, ust.4 ustawy).

Apteka szpitalna, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, może być uruchomiona po uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 98 i zatrudnienia kierownika apteki spełniającego wymogi określone w art. 88 ust. 2.

Istniejące w dniu wejścia w życie Prawa farmaceutycznego apteki szpitalne niespełniające wymogów, o których mowa w art. 98 ust. 5 Prawa farmaceutycznego, muszą dostosować się do tych wymogów w terminie 3 lat, a niespełniające wymogów, o których mowa w art. 98 ust. 1 i ust. 4 Prawa farmaceutycznego - w terminie 5 lat.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.)Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 23832

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions