Ministerstwo 
Zdrowia
0


Rejestr produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu


Produkt leczniczy dopuszczony do obrotu podlega wpisowi do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art.28, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381).

Rejestr ten prowadzi Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Sposób i tryb prowadzenia Rejestru, uwzględniając w szczególności tryb postępowania przy dokonywaniu wpisów, zmian i skreśleń w Rejestrze, a także tryb jego udostępniania określa w rozporządzeniu Minister Zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 48376

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions