Ministerstwo 
Zdrowia
0


Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 75, poz. 492, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679), ogłasza się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wg stanu na dzień 31 stycznia 2011 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

CZĘŚĆ 1 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZĘŚĆ 1 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

CZĘŚĆ 1 C. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH
DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZĘŚĆ 2 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

CZĘŚĆ 2 C. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH
DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 36022

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions