Ministerstwo 
Zdrowia
0


KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI w sprawie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę


Warszawa, 15 lutego 2013 r.KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI
w sprawie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę


Narodowe Centrum Krwi ponownie przypomina, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wdrożono internetowy system zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018.

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na bieżąco monitorujemy stopień wykorzystania aplikacji.

Przypominamy, że do 31 marca 2013 roku dopuszczamy możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań w dotychczasowej, pisemnej formie.
Jeżeli zaistnieje taka konieczność, termin ten zostanie przedłużony.


Wszelkie wątpliwości, w tym wątpliwości natury technicznej, należy rozstrzygać mając na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Utrudnienia natury technicznej nie mogą powodować ograniczenia dostępności tych leków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów.

Apelujemy do wszystkich lekarzy o korzystanie z systemu, który docelowo będzie jedyną drogą wnioskowania o koncentrat czynnika krzepnięcia i desmopresynę
oraz zapoznanie się z Instrukcja internetowego systemu obsługi zleceń na koncentraty czynników krwi i desmopresynę.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

15.03.2013 - Komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie wdrożonego, internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczneWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 12841

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions