Ministerstwo 
Zdrowia
0


Instytucje udostępniające dane statystyczne dot. ochrony zdrowia


Podmioty gospodarki narodowej, do których należą także jednostki systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.95.88.439 z późn. zm.) są zobowiązane do przekazania jednorazowo, systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Na każdy rok kalendarzowy Rada Ministrów, na podstawie art. 18 ww. ustawy, ustala w drodze rozporządzenia program badań statystycznych statystyki publicznej. W roku 2007 w Dziale Zdrowie i Ochrona Zdrowia zbierane są dane w następującym zakresie:
Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia
Zachorowania i leczeni na wybrane choroby
Hospitalizacja
Profilaktyka
Szczepienia ochronne
Kadra medyczna ochrony zdrowia
Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
Żłobki
Apteki
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia
Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W celu realizacji tego obowiązku jednostki opieki zdrowotnej muszą prowadzić właściwą dokumentację oraz zbiory danych. W zakładach opieki zdrowotnej czynności te wykonują komórki dokumentacji chorych i statystyki medycznej lub inne pełniące tę funkcję. Dane są przekazywane do:
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które jest jednostką podległą Ministrowi Zdrowia,
Głównemu Urzędowi Statystycznemu, w terminach i formie określonej w programie badań statystycznych.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wydaje
Biuletyny statystyczne Ministerstwa Zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 60218

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions