Ministerstwo 
Zdrowia
0


Odpowiedzialność zawodowa


Przepisy ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332, z 1989 Nr 30, poz. 158, z 1991 Nr 41, poz. 178 i poz. 179) dotyczą lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek (pielęgniarzy), położnych oraz techników i uprawnionych techników dentystycznych, posiadających prawo wykonywania praktyki (zawodu), zwanych w dalszym ciągu fachowymi pracownikami służby zdrowia.
Ustawy nie stosuje się do członków samorządu lekarzy (art. 70 ustawy o izbach lekarskich) i samorządu pielęgniarek i położnych ( art. 60 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych).

Ustawa nie dotyczy fachowych pracowników służby zdrowia, będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub służbie bezpieczeństwa publicznego.

Fachowi pracownicy służby zdrowia obowiązani są w związku z wykonaniem praktyki (zawodu) przestrzegać zasad etyki, godności i sumienności zawodowej.
Minister Zdrowia może w drodze rozporządzenia rozciągnąć przepisy ustawy na inne kategorie fachowych pracowników służby zdrowia.
Ustawa ustala się następujące kary za wykroczenia zawodowe:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) pozbawienie prawa wykonywania praktyki (zawodu) w określonej miejscowości bądź okręgu na czas określony, nie krótszy niż jeden rok, bądź na stałe.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 10962

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions