Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ocena technologii medycznych


Przez pojęcie technologii medycznych należy rozmieć nie tylko leki, czy urządzenia, ale także procedury i algorytmy oraz sposoby postępowania z pacjentem w danym systemie opieki zdrowotnej.

W ramach oceny jakości opieki medycznej dokonuje się także oceny technologii medycznych - Health Technology Assessment (HTA).

Podstawowym celem oceny technologii medycznych (HTA) jest określenie opłacalności danej procedury i składa się na nią:
ocena jej skuteczności,
ocena przewidywanych kosztów związanych z jej wprowadzeniem.

Analiza dotyczy trzech parametrów: użyteczności, efektywności i bezpieczeństwie, przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych. Analizy zbierane są w raporty, których podstawą jest ewaluacja badań medycznych (EBM - Evidence Based Medicine) i w których znaleźć można ocenę i porównanie skuteczności różnych alternatywnych sposobów leczenia czy diagnozowania.

Z roku na rok rośnie liczba wykonywanych badań. Wyniki z tych badań można uznać za dowody naukowe, jeżeli możemy określić i zmierzyć skuteczność oraz koszty poszczególnych procedur medycznych. HTA daje możliwość wymiernego i obiektywnego porównywania efektywności różnych procedur medycznych.

HTA umożliwia lepszą opiekę nad pacjentem i efektywne wykorzystanie zasobów, które zawsze są ograniczone. Celem HTA nie jest uzyskanie oszczędności środków finansowych ale optymalne ich wykorzystanie.

HTA stanowi nowe narzędzie, przydatne zarówno w procesie podejmowania decyzji klinicznych, jak też finansowych. HTA de facto jest promocją procedur medycznych o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie.

HTA powinno być wykorzystywane w określaniu polityki zdrowotnej państwa. I tak:
• technologie, które przynoszą najwięcej korzyści zdrowotnych, powinny być finansowane w pierwszym rzędzie,
• technologie, które są nieefektywne lub nawet szkodliwe nie powinny być w ogóle finansowane.

Wskazane byłoby, aby instytucja starająca się o uzyskanie finansowania jakiejś procedury czy programu zdrowotnego ze środków publicznych, przedstawiał dowody naukowe, potwierdzające jej efektywność w zależności od ponoszonych kosztów.Międzynarodowe organizacje zajmujące się HTA:
INAHTA -The International Network of Agencies for Health Technology Assessment in Health Care,
ISTAHC - International Society of Technology Assessment in Health Care,
SBU - The Swedish Council.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11830

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions