Ministerstwo 
Zdrowia
0


Systemy jakości za granicą


Problem jakości świadczonych usług jest jednym z najbardziej istotnych we współczesnej opiece zdrowotnej. Do jakości opieki zdrowotnej odwołują liczne akty prawne prawodawstwa polskiego jak i prawa międzynarodowego, nadając wymaganiom zapewnienia jakości w opiece medycznej charakter prawa pacjenta.

Pojęcie jakości, a ściślej poprawy jakości zrodziło się w działach gospodarki zajmujących się produkcją i usługami. W opiece zdrowotnej działania zmierzające do poprawy jakości usług pojawiły na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych i zostały zapoczątkowane przez chirurgów. Doprowadziło to do powstania w 1913 r. American College of Surgeons – towarzystwa, które jako pierwsze w 1919 r. przyjęło pięć standardów dotyczących udzielania opieki w szpitalach. Były to tzw. standardy minimum. Jak z tego widać z pojęciem jakości i jej poprawy (quality improvement), nieodłącznie wiąże się pojęcie standardu .

Od tej pory zaczęły pojawiać się różne organizacje, których celem było podejmowanie działań na rzecz jakości w ochronie zdrowia. W 1951 r. także w Stanach Zjednoczonych powstała Zespolona Komisja do spraw Akredytacji Szpitali (Joint Commission On Acreditation of Healthcare Organizations - JCAHO), która zajęła się działaniami w następujących obszarach:
• opracowaniem standardów jakości,
• opracowaniem wskaźników jakości,
• opracowaniem wytycznych postępowania w określonych sytuacjach klinicznych,
• opracowaniem systemu zbierania i przetwarzania danych,
• opracowaniem systemu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej.

W Stanach Zjednoczonych działa jeszcze inna instytucja – Agencja ds. Polityki i Badań w Opiece Zdrowotnej (AHCPR – Agency for Health Care Policy and Research) powołana przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1989 r. Agencja ta m.in. organizuje konferencje ekspertów, których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie postępowania w przypadku określonych problemów zdrowotnych. Efektem tych konferencji jest wydawanie publikacji zawierających tzw. clinical practice guidelines,czyli wskazówek postępowania w określonych sytuacjach klinicznych.

Generalnie wszystkie organizacje działające na rzecz jakości w opiece zdrowotnej dążą do zapewnienia znormalizowanego podstawowego poziomu opieki medycznej poprzez wprowadzenie standardów i wskaźników jakości służących ocenie jakości świadczonych usług zdrowotnych.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 8688

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions